fbpx Mener dårlig bemanning kan ha forårsaket dødsfall Hopp til hovedinnhold
Buskerud:

Mener dårlig bemanning kan ha forårsaket dødsfall

Illustrasjonsfoto av seng med pasient i sykehuskorridor.

Lederen av NSF Buskerud hevder dårlig sykepleierdekning ved flere tilfeller kan ha fått fatale følger i fylket.

Ifølge en fersk kartlegging i seks Buskerud-kommuner, blir rundt 22 prosent av planlagte sykepleiervakter ikke besatt av sykepleiere.

De fleste av disse vaktene blir dekket inn av personell med annen type utdanning eller av ufaglærte, forteller lokalavisen Drammens Tidende. Rundt 20 prosent av vaktene dekkes ikke inn i det hele tatt.

Alvorlig situasjon

Buskeruds fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Linda Lavik, beskriver situasjonen som alvorlig.

Jeg kjenner til episoder med fatal utgang
Linda Lavik, leder av NSF Buskerud

– Bemanningen er marginal i utgangspunktet, sykepleierne har et så stort ansvar og så mange oppgaver, at pasientsikkerheten står i fare, sier hun til avisen.

Fatal utgang

Det er NSF Buskerud som har sammenliknet planlagt bemanning med reell i kommunene Drammen, Hole, Kongsberg, Hurum, Lier og Krødsherad to tilfeldige valgte uker i fjor.

Vi skal gå ganske langt ned på sykepleierdekningen vår, før vi tenker at det er uforsvarlig
Eva Milde, helse- og sosialdirektør i Drammen

– Jeg kjenner til episoder med fatal utgang som skulle vært meldt inn på grunn av for dårlig sykepleierdekning, der dette faktisk ikke har blitt gjort, sier Lavik til avisen.

Faglig forsvarlig

Helse- og sosialdirektør i Drammen kommune, Eva Milde, avviser derimot Laviks påstander om uforsvarlig bemanning.

– NSF går høyt ut på banen her, og det er greit, men vi skal gå ganske langt ned på sykepleierdekningen vår, før vi tenker at det er uforsvarlig, uttaler hun til Drammens Tidende.

– Vi planlegger ut ifra hva vi mener er en faglig forsvarlig og ønskelig bemanning, ikke ut ifra en minstebemanning.

Dødelighet og bemanning

Tidligere studier har indikert sammenheng mellom sykepleierbemanning og pasientdødelighet.

En analyse fra i fjor av tall fra den store RN4Cast-undersøkelsen, viser for eksempel at flere dør etter operasjon når sykepleiere ikke har nok tid til å utføre sine oppgaver.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse