fbpx California: Flere vaksinerer barna etter lovendring Hopp til hovedinnhold

California: Flere vaksinerer barna etter lovendring

Bildet viser en to hender med hansker som gjør klar en vaksine.

Andelen vaksinerte barn har steget fra 90 til 95 prosent.

Økningen knyttes til at California krever at barn som skal begynne på skolen (når de er 4–6 år) er vaksinert mot ni smittsomme sykdommer. Tidligere var det mulig å omgå dette kravet med å vise til personlig overbevisning av filosofisk eller religiøs art. Men fra 1. juli 2016 ble denne muligheten fjernet. Nå er det kun medisinske hensyn dokumentert av lege som gir fritak fra kravet. 

Meslinger fra Disneyland

Lovendringen kom i etterkant av meslingutbruddet som startet i Disneyland i California i 2014. Dette utbruddet spredte seg til flere stater, samt til Mexico og Canada.

131 innbyggere i California ble smittet, ifølge California Department of Public Health. Dette skal ha vært det verste meslingutbruddet i delstaten på 15 år, og det satte i gang en diskusjon i delstaten om vaksinevegring.

Danske Ugeskrift for Læger har intervjuet sjefen for immuniseringsavdelingen hos Californias helsemyndigheter, Robert Schechter. Han er fornøyd med at andelen vaksinerte barn har økt siden lovendringen. Han forteller at andelen vaksinerte barn ved skolestart tidligere var litt over 90 prosent. Nå er tallet økt til over 95.

Det er også der Verdens helseorganisasjon anbefaler nivået skal ligge for å oppnå såkalt flokkimmunitet. Altså at det er så mange som er immune mot et virus, at det ikke greier å sirkulere i befolkningen. Da vil også de som av ulike grunner ikke er vaksinert, som barn under ett år, være indirekte beskyttet.

Foreldreopprør

Det var engasjerte foreldre som la press på politikerne om å få vaksinasjonsdekningen opp. Leah Russin, jurist og nå hjemmeværende mor, startet organisasjonen Vaccinate California. Målet er å bedre folkehelsen i California ved å få flere til å vaksinere seg. Leah Russin forlangte at barnevaksiner skulle være obligatoriske. Barnehager og skoleklasser med lav vaksinedekning er sårbare for nye utbrudd av meslinger.

– Vi så at det ikke ville være mulig å nå opp til en tilstrekkelig andel vaksinerte for å beskytte hele befolkningen, sier hun til Ugeskrift for Læger.

Nytt krav i sjuende

Delstatssenatoren Richard Pan, som er barnelege, gikk til aksjon etter press fra aktivister. Han sier til Ugeskrift for Læger at det å avstå fra vaksinasjon er å gå imot alt vi vet fra legevitenskapen.

Foreldrene må nå dokumentere at barna er vaksinert mot til sammen ni smittsomme sykdommer, blant annet meslinger. Når barnet skal begynne i sjuende klasse, må de igjen dokumentere at barnet er vaksinert mot stivkrampe, difteri, kikhoste og meslinger. Kun de som har medisinske grunner, får fritak fra kravet.

Barn som ikke er vaksinert, og som ikke har gyldig grunn, får ikke lov til å gå på skole. Dette gjelder både offentlige og private. Alternativet til skole er å bli undervist hjemme, med mulighet for å få det finansiert av delstaten.

Kritikk mot lovforslaget

Før lovendringen trådte i kraft, var det en bekymring om at foreldre ville presse leger til å skrive falske helseerklæringer. Ifølge en artikkel i Journal of the American Medical Association er det grunn til å være bekymret for det når de ser på statistikk over hvor mange som får fritak av medisinske grunner. Artikkelforfatterne oppfordrer både leger og helsemyndigheter til å følge med.

De som er skeptiske til vaksinen, sier på sin side at det offentlige ikke skal blande seg inn i hvordan foreldre oppdrar barna sine. Lovendringen er også møtt av hard juridisk kritikk og hevdes å være i strid med grunnloven. Som blant forkjemperne for lovendringen, er det også foreldredrevne aktivistgrupper blant motstanderne.

Utbrudd i Europa

Det er bare West Virginia og Mississippi i USA, i tillegg til California, som ikke aksepterer nei til vaksiner ut fra personlig overbevisning. I Europa har Italia gjort barnevaksiner obligatorisk. I Frankrike er det obligatorisk med vaksine mot stivkrampe, difteri og kikhoste, men fra 2018 utvides kravet til å gjelde også blant annet meslinger. Dette kommer som en følge av utbruddet av meslinger som har pågått i Europa siden 2016.

Ifølge European Centre for Disease Prevention and Control har Hellas et pågående utbrudd som har vart siden mai. Det er meldt om 690 tilfeller av meslinger her og to døde. De fleste var uvaksinerte eller ikke fullvaksinerte.

Norske forhold

I Norge er alle vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet frivillige. 96 prosent av toåringene er fullvaksinert mot meslinger, viser tall fra Folkehelseinstituttet for 2016.

Kilder: Ugeskrift for Læger, California Department of Public HealthJournal of the American Medical Association, NRK, Folkehelseinstituttet, Centers for Disease Control and Prevention, European Centre for Disease Prevention and Control

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse