fbpx Sykepleiere på avveier? Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere på avveier?

Eli Gunhild By
INTERESSANT: NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By, synes det er interessant at SSB har fulgt sykepleiere over flere år og håper de vil gjøre flere slike analyser i årene fremover. Foto: Monica Kvaale/NSF

Forskere har prøvd å finne ut hvor sykepleiere som forlater helsetjenesten blir av.

Forskere ved Statistisk sentralbyrå (SSB) har fulgt ett kull sykepleiere som ble utdannet i 2004 over en tiårsperiode. Hensikten har vært å finne ut hvor mange som blir værende i yrket, og hvor de som forlater yrket blir av.

– Det er interessant at SSB har gjort en slik langsiktig analyse og fulgt sykepleiere i en tiårsperiode etter endt utdanning. Vi håper de vil kunne fortsette med tilsvarende analyser fremover, sier Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

LES OGSÅ:  1 av 5 sykepleiere forsvinner fra helsevesenet

387 sykepleiere

Våren 2004 var det 3 452 nyutdannete sykepleiere i Norge. Ti år etter fullført utdanning hadde 20 prosent forlatt helsetjenesten. Av disse gikk halvparten helt ut av arbeidslivet, mens den andre halvparten jobbet i andre næringer. SSB-forskerne har studert hvor de 387 sykepleierne som har gått over i andre næringer er blitt av.

De med lengst erfaring fortsetter å jobbe helserelatert

De fleste sykepleiere med over fem års erfaring og som skifter jobb, velger seg gjerne et nytt arbeidssted som har helserelaterte oppgaver. Sykepleiere med kortere erfaring jobber oftere med noe annet.

Tabellen under viser de fem største næringene sykepleiere går over til etter siste arbeidsforhold i helsetjenesten. Omtrent to av fem sykepleiere jobber i offentlig administrasjon, undervisning, vikarbyråer og sosialtjenester.

Jobber med helse utenfor helsevesenet

De fleste sykepleierne gikk over i annen jobb da de slutter i helsetjenesten. Noen få sykepleiere begynte på et nytt utdanningsløp, andre gikk ut i fødselspermisjon, mens resten mottok arbeidsavklaringspenger.

Forskerne tror at mange av sykepleierne som har skiftet næring likevel kan jobbe med helserelaterte oppgaver. Ett eksempel kan være bedriftssykepleiere som ikke er registrert i helsetjenesten, men i den næringen som arbeidsstedet tilhører.

– Vi kan anta at flere erfarne sykepleiere fremdeles jobber med helse utenfor helsetjenesten. Sannsynligvis svekker dette sjansene for at de returnerer en gang i framtiden, ifølge SSB-forskerne.

Gir noen svar

– Gir analysen fra SSB svar på spørsmål som NSF har undret seg over?

– Ja, dette gir noe mer kunnskap om hvor sykepleierne jobber, sier Eli Gunhild By.

Hun mener det er naturlig at sykepleiere jobber med både undervisning og forskning fordi sykepleiernes kompetanse er viktig i utdanning både av sykepleiere og annet helsepersonell.

– Sykepleiere har også en kompetanse som er anvendelig innenfor sosialtjenester og helserelatert offentlig forvaltning. Samtidig er det en stor andel som begynner i detaljhandel og annen næring og som arbeidsgiverne i helsesektoren bør bestrebe seg på å rekruttere tilbake, sier hun.

By mener det er interessant å merke seg at de første årene i arbeidslivet er særdeles avgjørende for videre karrierevalg.

Dette må også arbeidsgiverne merke seg, sier hun.

Konkurransedyktig lønn kan hjelpe

– Gir forskerne et riktig bilde av situasjonen slik NSF ser det?

– Vi er kjent med at mange av våre medlemmer opplever et stadig økende arbeidspress og da vil tilbud om andre jobber med både høyere lønn og mindre belastende arbeidsdager være fristende, sier By.

Forbundslederen har også merket seg at SSBs analyse viser at sykepleiermangelen er økende og at problemene bare vil øke i årene framover.

– Det er ulike grunner til at de har gått ut av yrket, men konkurransedyktig lønn og vaktordninger som kan kombineres med et normalt familieliv vil hjelpe, mener By og legger til:

– Det viktigste politikere og arbeidsgivere nå kan gjøre er å tilby sykepleiere lønns- og arbeidsvilkår som gjøre at de fortsetter i yrket. Det er alvorlig at 20 prosent slutter i løpet av 10 år.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.