fbpx Følger med på utviklingen av medikamentfrie behandlingstilbud Hopp til hovedinnhold

Følger med på utviklingen av medikamentfrie behandlingstilbud

Dosett for medisiner.
FÆRRE MEDISINER: Pasienter har vært pådrivere for å få tilbud om medikamentfri behandling ved alvorlig psykisk sykdom. Foto: Bo Mathisen

– De ulike helseforetakene har løst oppdraget svært forskjellig, sier Eva Marit Svendsen, seniorrådgiver i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

– Det er flere som er i gang med tilbud, men UNN og Moenga DPS er de som ser ut til å ha hatt flest pasienter og dermed samlet mest erfaring. Mange har hatt problemer med rekruttering, sier Eva Marit Svendsen i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. 

– I Bergenhar de løst oppdraget med å innføre medisinfrie forløp i hele behandlingskjeden og har satset på grundig implementeringsarbeid. Dette ser det ut til at de lykkes med, sier hun.

Ved Nedre Romerike DPS, Moenga ved Ahuser målgruppen pasienter ved DPS. Inntak vurderes ut fra funksjon og vansker, ikke diagnose. Tilbudet er et åtte ukers behandlingsopphold der de har satt sammen flere medikamentfrie behandlingsformer i et intensivt program. 

Flere andre helseforetak har også lignende tilbud, og medisinfrietilbud.no hadde denne oversikten i sommer.

Samler erfaring

Det var diskusjon både i pasientorganisasjoner og fagmiljøene før opprettelsen av medikamentfrie behandlingstilbud for alvorlig sykisk syke.

Nå som behandlingstilbudene er i gang, samles erfaring på flere fronter:

Flere foretak har satt i gang egne forskingsprosjekt samtidig med opprettelsen av medikamentfrie behandlingstilbud.

I midten av november inviterte Helse Sør-Øst og Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud til en dialogkonferanseom erfaringene med medikamentfrie tilbud så langt, og kontrollkommisjonene hadde også dette som ett av temaene på sin årlige konferansei forrige uke.

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helsevil i løpet av desember ha en serie om status for de ulike helseforetakene.

KBT Midt-Norgehar fått et oppdrag med å evaluere implementeringen av medikamentfrie behandlingstilbud, og innhente brukererfaringer med noen av de tilbudene som er etablert. Evalueringen leveres til Helsedirektoratet.

Systematisk oversikt

Folkehelseinstituttetgjennomførte tidligere i år en systematisk oversikt for å se på psykososial behandling med eller uten bruk av antipsykotika for pasienter med aktiv psykose.

De fant ingen studier som evaluerte effekt av psykososial behandling uten bruk av antipsykotika, sammenliknet med psykososial behandling der pasienter med aktiv psykose samtidig fikk antipsykotika. De kunne derfor ikke trekke noen konklusjon om effekten av et slikt tiltak.

Les også: 

Frisk luft, kunst og samtaler erstatter piller ved Medikamentfritt behandlingstilbud ved UNN

Debatt: På vei mot et paradigmeskifte?