fbpx Kan nikotinprodukter erstatte røyken? Hopp til hovedinnhold

Kan nikotinprodukter erstatte røyken?

røyking røyk sigarett

E-sigaretter er et populært, men omstridt produkt. Eksperter mener likevel helsepersonell bør informere pasienter om de alternativene som finnes til tradisjonell røyk.

Helsedirektoratets kampanje prøver å få dagligrøykere og dagligsnusere til å gjøre et forsøk på å stumpe røyken på «Sluttedagen». Kampanjen skal gi kunnskap om alle hjelpetilbudene og alternativ som finnes. E-sigaretter og andre nikotinprodukter er mer tilgjengelig nå enn for fire år siden. Spørsmålet er hvor godt vi kjenner skadepotensialet for nikotinprodukter som skal erstatte røyken.

E-sigarett mindre skadelig

Forskningsleder ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), Karl Erik Lund, sier til Sykepleien at skadepotensialet for nikotinprodukter varierer. Hovedforskjellen går mellom forbrenningsprodukter som sigaretter, og produkter uten forbrenning, som e-sigaretter og snus.

– E-sigaretter er ikke risikofritt og ikke noe trygt alternativ, men er et skadereduserende alternativ til tobakkssigaretter som tar livet av mer enn halvparten av sine faste forbrukere, sier Karl Erik Lund. Han mener en fullstendig overgang fra røyking til damping vil innebære en dramatisk reduksjon for de fleste tobakksrelaterte sykdommer.

Lund viser også til Royal College of Physicians som hevder at skadegraden fra e-sigaretter kun utgjør 5 prosent av skadegraden ved røyking.

Rekreasjon versus terapi

Lund mener det er viktig å skille mellom nikotinlegemidler som har terapeutiske formål og konsumprodukter for rekreasjonsformål.

– Røykere dør av tjære- og forbrenningsstoffene, ikke av nikotineksponering. Med unntak av noen pasientgrupper som gravide og hjertesyke, er nikotin relativt ufarlig på dosenivåer, sier Lund.

Dersom myndighetene skal oppnå størst mulig skadereduksjon, er de avhengig av at folk stumper røyken helt til fordel for e-sigaretter.

– Blant damperne er det mange dobbeltbrukere av e-sigaretter og konvensjonelle sigaretter. De har et lavere konsum av tobakk i forhold til de som kun røyker, men en røykereduksjon vil ikke føre til særlig nedsatt skadegrad. På den annen side øker røykereduksjon sannsynligheten for et røyksluttforsøk, sier Lund.

I England har helsepersonell fått egne retningslinjer om e-sigaretter. I den engelske «Stoptober»-kampanjen ble det derfor for første gang vist til at e-sigaretter kan være et alternativ.

– Jeg synes dette kan være et eksempel til etterfølgelse av norsk helsepersonell, sier Lund.

Unødvendig på sykehjem

Birgit Jensen er hovedtillitsvalgt i Sykehjemsetaten i Oslo. Hun sier til Sykepleien at de ikke har opplæring i røkeslutt, men tenker mer på at pasienten har det bra i livets siste fase.

– Pasienter som er innlagt på sykehjem lever i snitt 1,7 år. Vi fokuserer på pasientenes velvære og riktig ernæring. Pasientens selvbestemmelse er også et viktig hensyn å ta, sier Birgit Jensen.

– Vi ikke driver med politikk eller propaganda. Hvis pasienter vil røyke eller drikke et glass vin, så skal det få lov til å gjøre det, sier Birgit Jensen.

De store tobakksrøykerne er gjerne de som har røyket i 70 år og er i sitt livs siste fase.

– Derfor er det ikke noe poeng å innføre tiltak som e-sigaretter eller andre nikotinprodukter på sykehjem, mener Birgit Jensen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse