fbpx Mindre vold etter røykeforbud Hopp til hovedinnhold
Psykiatri

Mindre vold etter røykeforbud

Bildet viser en knekket sigarett.

Etter at psykiatriske sykehus i London strammet inn på røykereglene, sank antallet voldsepisoder med nærmere 40 prosent.

Blir psykiatriske pasienter roligere om de får lov til å ta seg en røyk innimellom? Ikke ifølge en ny britisk studie, publisert i The Lancet Psychiatry denne uken.

Ifølge studien ble det registrert langt færre tilfeller av vold – både mellom pasienter og rettet mot helsepersonell – etter at de psykiatriske sykehusene drevet av South London and Maudsley NHS Foundation Trust ( SLaM) innførte røykeforbud.

39 prosent nedgang

Det er forskere fra King's College London, SLaM, Universitetet i Nottingham og Universitetet i York som har analysert voldsepisoder fra 30 måneder før, og 12 måneder etter at røykeforbudet ble innført i 2013.

Etter å ha justert for andre variabler – som sesongvariasjoner, antall innlagte pasienter, kjønnsfordeling – fant de at volden hadde sunket med hele 39 prosent i kjølvannet av forbudet.

Et strengt håndhevet røykeforbud på lukkete avdelinger, mener jeg ville innebære en for sterk inngripen i individets frihet
Espen Gade Rolland

På SLaMs sykehus er røyking forbudt nå både innendørs og utendørs, men røykere tilbys avvenningskurer og får lov å benytte e-sigaretter.

- Forhåpentlig vil våre funn berolige helsepersonell med at at det å innføre en røykfri politikk ikke øker den fysiske volden, slik mange frykter, uttaler en av forskerne, 

doktor Debbie Robson, ved King's College London.

I England har røyking på psykiatriske sykehus lenge blitt ansett som akseptabelt, og forskerne bak den ferske studien håper deres funn kan påvirke praksisen både her og ved andre institusjoner, deriblant fengsler.

Visse fritak i Norge

Dagens norske røykelov åpner for visse fritak for forbudet mot røykerom, blant annet på institusjoner der brukerne har sitt hjem.

– Et strengt håndhevet røykeforbud på lukkete avdelinger, mener jeg ville innebære en for sterk inngripen i individets frihet.

Det sier nestleder i NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus, Espen Gade Rolland.

Han påpeker samtidig at mennesker med alvorlige psykiske lidelser har betydelig forkortet levetid – omkring 20 år – mye på grunn av fysiske sykdommer. Røyking kan være en medvirkende årsak til dette.

– Derfor er det viktig at sykepleiere er flinke til å veilede til livsstilsendringer som kan bedre også den fysiske helsen for pasientgruppen. Vi vet at mange også ønsker dette selv.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse