fbpx Sykepleiere jobbet 90-timers uker ved UNN Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere jobbet 90-timers uker ved UNN

Universitetssykehuset i Tromsø

Ansatte og NSF har meldt Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) til Arbeidstilsynet etter ferieavviklingen.

– Sommeren har vært et mareritt jobbmessig, sier Håkon Moen Stokvold til Nord24.no. Han er intensivsykepleier og jobber ved Medisinsk intensiv- og hjerteoppvåkning og er en av sykepleierne som har hatt flere 90 timers arbeidsuker i sommer.

Mangler sykepleiere

Også NSFs Foretakstillitsvalgt, Mai-Britt Martinsen, har meldt inn sine bekymringer om huller i turnus til Arbeidstilsynet. Det gjorde hun før sommeren.

– Nå har det gått flere måneder og jeg har purret på Arbeidstilsynet om at de må få gjennomført et tilsyn. Svaret jeg har fått så langt, er at de er i kontakt med sykehuset, men at de ikke kan si noe til meg om hvordan det jobbes med å få løst problemet, sier Martinsen til sykepleien.no.

Hun skjønner at de ansatte ute på avdelingene blir utålmodige når det ikke skjer noe.

– Da nytter det lite at Arbeidstilsynet sier at de tar bekymringsmeldingene på største alvor, sier Martinsen.

Frivillig tvang

– Ble du pålagt overtid?

– Nei, sier Håkon Moen Stokvold til Sykepleien.no.

– Vi som arbeidsgruppe sa at vi ikke frivillig ville påta oss å dekke opp hullene i turnus. Fra klinikkledelsen ble det referert til helseforetakets styringsrett og at beordring ville bli tatt i bruk. Resultatet ble at ansatte heller frivillig tok overtid for å kunne planlegge sine dager bedre.

Han forteller at ledelsen ble konfrontert med Arbeidsmiljøloven og at særskilte vilkår skal være til stede for å kunne bruke beordring.

– Det virket ikke som om det hadde noen betydning, sier han og legger til:

– Når det var så mange ledige vakter som vi hadde i sommer, er det på grensen til det uforsvarlige og kan potensielt gå på pasientsikkerheten løs.

Brudd på hviletid

– Er det mulig å jobbe 90 timers uke og overholde hviletidsbestemmelsene?

– Nei, det sier seg selv ar det ikke er mulig. Mange vaktkombinasjoner var type aftenvakt fra 15.00 til 22.30 for så å gå rett på natt til klokka 08.00, gå hjem og sove og gå på aftenvakt med en times senere start klokka 16.00. I tillegg gikk vi mange mer tradisjonelle dobbeltvakter dag og aften flere dager i strekk, sier Stokvold.

For sent

– Kunne situasjonen vært unngått?

– Fra ledelsen ble det signalisert at å bruke vikarbyråer var uaktuelt og ikke lov i perioden før sommeren. Når det ble åpnet for likevel å bruke vikarbyråer, var det nesten ikke vikarer å oppdrive, sier han.

Det ble også forsøkt å forhandle frem et stimuleringstiltak på senvinteren og i løpet av våren som ble fjernet for ett par år tilbake, uten suksess.

– Hadde det lykkes, kunne det ha bidratt til mer velvilje blant ansatte og kanskje resultert i flere søkere til stillinger på avdelingen, sier Håkon Moen Stokvold.

Komplekst

Mai-Britt Martinsen

– Er det forsvarlig at sykepleiere jobber 90 timers uker?

Dette er vanskelig, sier foretakstillitsvalgt Mai-Britt Martinsen.

–  Vi i NSF ønsker ikke å «piske» den enkelte ansatte, men systemet. Det er uten tvil gjort mange brudd på Arbeidsmiljøloven denne sommeren, men jeg har fått informasjon om få avvik. Noe av forklaringen kan være at når sykepleiere jobber så mye, så er det kanskje ikke avviksmeldinger de prioriterer, sier Martinsen.

En annen grunn til få meldte avvik, tror hun kan skyldes at mange har påtatt seg ekstra jobbing med god kompensasjon.

– Arbeidsgiver lokker med god lønn for ekstravakter og slipper å pålegge overtid, sier hun.

Vil ha tilsyn

– Men er det mulig å overholde hviletidsbestemmelsene når en sykepleier jobber 90 timers uke?

– Vel, som sagt: Det er nok av brudd på Arbeidsmiljøloven og det er derfor vi i NSF skulle ønske at Arbeidstilsynet gjorde et tilsyn og fikk kartlagt hva som faktisk har foregått i sommer, sier hun og legger til:

– Vi visste at sommeren kom til å bli tøff, sykepleierne har klart å levere, men smertegrensen er nådd.

Håkon Moen Stokvold bekrefter at det er få avvik som er skrevet.

– Men det er ekstremt med arbeidsmiljølovbrudd som automatisk genereres i lønningssystemet GAT, sier han.

Ledelsen har nå åpnet for at sykehuset kan bruke vikarbyråer i stor skala for å sikre forsvarlig bemanning. 

– Det skal også hindre slitasje på fast ansatte, men dog til en mye høyere kostnad og lønn enn dersom vi hadde hatt flere fast ansatte, sier Stokvold.

Krevende sommer

UNNs stabssjef Gøril Bertheussen er forelagt påstandene om 90 timers arbeidsuker og varsling til Arbeidstilsynet av Nord24.no. Dette svarer hun i en e-post til avisen:

– Vi er svært glad for at de ansatte har stilt opp i sommer og sikret driften av viktige tjenester slik at vi har kunnet dekke pasientenes behov. Ledelsen er blitt informert av tillitsvalgte om at det er varslet til Arbeidstilsynet. Generelt ønsker vi at ansatte i størst mulig grad skal jobbe normale arbeidsuker. Men det har vært en krevende situasjon i sommer fordi det er mange ledige stillinger for spesialsykepleiere. Til tross for at det ble forsøkt å finne kvalifiserte vikarer har vi ikke lykkes å dekke opp alle vaktene uten bruk av ekstravakter og overtid, samt at ansatte har utsatt ferien sin til senere på året. På litt lenger sikt jobber vi med tiltak for å unngå at sommeren skal bli så krevende å gjennomføre.

Alvorlig

Forbundsleder i NSF, Eli Gunhild By, er bekymret.

– Det er svært alvorlig at sykepleiere jobber 90 timers uker. Vi vet at lange vakter og brudd på hviletidsbestemmelsene kan true pasientsikkerheten, sier hun.

Så langt har ikke NSF sentralt full oversikt over hvordan ferieavviklingen rundt om i landet har forløpt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse