fbpx Sommer, sol og hull i turnus Hopp til hovedinnhold

Sommer, sol og hull i turnus

Bilde av strand med badesko stikkende opp av sanden

Mens de fleste gleder seg over sommer, fremkaller ordet "ferieavvikling" hodepine for turnusplanleggere.

Sykepleien har tatt kontakt med noen tilfeldig tillitsvalgte ved sykehus og kommuner for å høre hvordan sommer-situasjonen ser ut så langt:

Universitetssykehuset i Nord-Norge

- Jeg kan ikke svare eksakt på hvor mange hull, men det er nok mange, sier foretakstillitsvalgt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN),  Mai-Britt Martinsen.

Ut fra henvendelser hun har fått fra tillitsvalgte, tror hun situasjonen er verre enn i fjor.

- Det viser seg at det er vanskelig å få tak i vikarer. Der vi tidligere fikk mange svenske vikarer og vikarer fra byrå, virker det som om det er færre nå, sier hun.

Martinsen frykter at denne sommeren vil gi flere driftsutfordringer og flere avvik både på arbeidsmiljøloven og kanskje også på pasienthendelser.

Akutt har alltid hull

Martinsen forteller at det er ulike måter å håndtere hull i turnus på.

- Noen har alltid hull, som akuttmottaket. I fjor ble Arbeidstilsynet varslet og det var en evaluering i etterkant. Jeg har mine tvil til at det blir så mye færre avvik der i år, men med det arbeidspresset vi har for tiden, har vi heller ikke mulighet til å sjekke ut alt det vi hadde ønsket, sier hun.

Ved UNN har de god tradisjon på å godkjenne sommerturnuser.

- Der det er mange hull i turnus har vi ikke godkjent turnusplanen uten at det har fått noen konkrete konsekvenser for arbeidsgiver. Turnusen går sin gang og fylles som regel med overtid, vikarbruk og ender opp med mange arbeidsmiljølov-brudd, sier Martinsen.

Dilemma

UNN har noen steder gitt bedre overtidsbetaling på definerte kritiske vakter.

- Dette er noe NSF i utgangspunktet mener kan være planlagt overtid og ulovlig. Samtidig ser vi at våre ledere er i et stort dilemma når de ikke får tak i vikarer, sier Martinsen.

Hun sier mange sykepleiere frivillig tar på seg denne overtiden og at det er mye NSF derfor ikke har oversikt over. 

- Ellers er det mange andre tiltak som brukes: kutt i sengetall, sengeposter slås sammen, ferie flyttes, samt jobb for å finne flere vikarer, sier hun.

Ahus

Ved Ahus får Sykepleien opplyst at de fleste sommerturnusene er ferdig utarbeidet.

- Det betyr ikke at de er dekket, men at arbeidsgiver har fremlagt en plan for å skulle få dekket dem. Det har blitt benyttet ulike tilnærminger for å få dekke inn vakter, sier foretakstillitsvalgt ved Ahus, Kai Øivind Brenden.

Slik skal Ahus "redde" sommeren:

  • Reduksjon av drift og bemanningsplaner
  • Utvidet stilling i sommer for ansatte med redusert stilling
  • Studenter og vikarer
  • Vikarer frå byrå
  • Administrativ avtale med å flytte ukevakt til helg for 2 000 kroner (spesialavdelinger og noen sengeposter)
  • Administrativ avtale med å flytte ukevakt til helg for en ekstra arbeidsfri i uka (en ekstra helg for 3- eller 4- ukes vakter) (spesialavdelinger og noen sengeposter)
  • Sommeravtale med NSF på 5 seksjoner (spesialavdelinger)

 

Følelse av kontroll

Kai Øivind Brenden sier NSF ikke har noen fullstendig oversikt over ledige vakter på Ahus.

- Mange baserer seg på fast personale. Det oppfordres også til at avdelinger til enhver tid har to-tre kjent personell til stede. Totalt sett er inntrykket per i dag at flere har kontroll og en plan for sommeren, sier han.

Bergen kommune

- I Bergen kommune spenner det fra kaos til full kontroll, sier hovedtillitsvalgt Jostein Storsæter.

Han sier at de fleste institusjonen har sommerturnusen noenlunde dekket inn.

- Men ikke nødvendigvis med rett kompetanse. Noen har ikke kontroll på sommerturnusen, og noen har full kontroll. De som har kontroll bruker fast personell og faste helgevakter i høyere stilling om sommeren, sier han.

De stedene som ikke har kontroll sier til Storsæter at det i stor grad skyldes dårlig planlegging og lite tilgang på vikarer, særlig sykepleiere.

- Helgene er vanskeligst å dekke, sier han.

Noen har null hull

- Har dere oversikt over hvor mange hull det er i sommerturnusen?

- Mange har ikke oversikt over hull, noen har størst hull i sykepleierdekningen og helg/kvelds-vakter. Noen har ingen hull i turnus, sier han.

- Baserer dere ferieavvikling først og fremst på vikarer?

- De fleste bruker kjente ringevikarer og helgestillinger, og studenter. Det er ikke lett å dekke inn fagstillingene, sier han.

Frykter det verste, håper det beste

- Slik følelsen er nå: Blir dette en rolig sommer, eller frykter dere en sommer med mange avvik?

- De fleste regner med en hektisk sommer, som vanlig, sier Jostein Storsæter.

- Stor belastning på fast ansatte. Noen institusjoner regner med kaos og masse avvik, Det er viktig med faste og kjente vikarer for at det skal gå bra. Mens andre har en god følelse på at det blir en grei sommer.

NSF har laget en egen side med vanlige spørsmål og svar knyttet til ferie. Nyttig lesning for deg som vil vite mer om rettigheter rundt avvikling av ferie.

Hvordan blir sommeren på din arbeidsplass? Tips oss gjerne. Ikke minst med forslag om hva dere har gjort for å sikre en god helsesommer.

I Bergen kommune spenner det fra kaos til full kontroll.
Jostein Storsæter

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse