fbpx Karaktersnittet for å komme inn på sykepleie stiger Hopp til hovedinnhold

Karaktersnittet for å komme inn på sykepleie stiger

 Christian Strømnes

Alle studiesteder har minst 3 i snitt i norsk. NSF Student er fornøyd, men utelukker ikke at det bør stilles enda strengere krav.

15. august starter de aller fleste sykepleierutdanninger studiet. Sykepleien har hentet inn tall fra Samordna opptak for å sjekke årets studenters karaktersnitt i matte og norsk. NSF Student har lenge kjempet for at sykepleierstudenter bør ha karakteren 3 i både matte, norsk og engelsk. I tabellene under kan du sjekke hvordan karaktersnittet ser ut i matte og norsk ved din sykepleierutdanning.

Viktig for å fullføre studiet

– Hvorfor er NSF Student så opptatt av at det skal være inntaksgrense ved sykepleierutdanningene?

– For det første vet vi gjennom nasjonale deleksamener at jo høyere karaktersnitt, jo mer sannsynlig er det at søkerne fullfører. I en fremtid der vi vil ha stort behov for sykepleiere, er det viktig at vi tar opp de som har gode forutsetninger for å fullføre studiet. Basisfagene norsk, matte og engelsk gir et godt grunnlag for snittkarakteren, sier NSFs nyvalgte studentleder, Christian Strømnes.

Han mener en annen god grunn er at fagene norsk, matte og engelsk viktige for å utøve sykepleie.

– Gode kunnskaper i norsk kreves for at sykepleieren blant annet skal kunne tolke og dokumentere. Matte er relevant fordi sykepleiere håndterer medisiner daglig. Engelsk er viktig for blant annet å holde seg oppdatert på forskning, sier han.

Flere utdanninger har fusjonert

Strømnes synes tallene fra Samordna opptak er interessante, men sier man bør være oppmerksom på noen ting før man tolker for mye ut av dem.

– Noen felter under opptakstallene for 2017 er tomme. Det er fordi disse utdanningsinstitusjonene har blitt fusjonert med andre. Dette forklarer hvorfor Høgskulen på Vestlandet har en så dramatisk økning i opptak fra 2016 til 2017. Det forklarer også hvorfor Høgskulen på Vestlandet også hadde en dramatisk nedgang på snittkarakterene på søkerne i norsk, fordi de fusjonerte med utdanningsinstitusjoner som tradisjonelt har hatt lavere gjennomsnittskarakter på søkerne sine, påpeker studentlederen.

Vil ha krav om 4 i norsk

Ved alle studiesteder har studentene over tre i snitt i norsk.

– Er NSF Student fornøyd med det?

– Vi er godt fornøyd med søkernes høye karakterer i norsk. Det er imidlertid ikke utelukket at medlemmene ønsker å kreve karakteren 4. Karakteren 3 er et relativt beskjedent krav. Det får eventuelt bli opp til årsmøtet 2018 å avgjøre, der alle studentmedlemmene er representert, sier Strømnes.

Ingen studiesteder har en studentmasse med over tre i snitt i matte.

– Hva tenker NSF Student om det?

– At ingen av karaktersnittene er over 3, betyr ikke at det ikke er noen som har 3 eller høyere. Det er flere i år enn i fjor som tilfredsstiller regjeringens forslag til karakterkrav. Det er en stigende trend man har sett de siste årene. Man må også huske at de tallene som er hentet inn, er basert på hvor mange som har fått tilbud om plass. Antall studieplasser på institusjonene er langt færre, og studiene blir overbooket, sier Strømnes.

Ikke overrasket

– Overrasker tallene?

– Det er lite som overrasker her. Sykepleier er et svært attraktivt yrke. Med ny rekord i antall søkere og ingen flere studieplasser er det klart det blir større konkurranse. Gjennomsnittskarakterene på søkerne som fikk tilbud, var høyere enn i fjor. Det var derfor rimelig å anta at flere hadde høyere karakterer i norsk og matte, og at flere innfridde karakterkravet som regjeringen har foreslått, sier han.

Strømnes er glad for at gjennomsnittet på norsk og matte i store det store og hele går opp.

– Nå er tiden inne for å få innført karakterkrav og det kunne ikke vært bedre timing. Forhåpentligvis vil karaktersnittet fortsette å stige som følge av et attraktivt yrke. Men det er ikke gitt at karaktersnittet holder seg stabilt høyt over lengre tid. Det er derfor viktig at vi legger lista høyt, sier han.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse