fbpx Christian Strømnes og Kristin Werner skal lede NSF Student i året som kommer Hopp til hovedinnhold

Christian Strømnes og Kristin Werner skal lede NSF Student i året som kommer

NSF Students leder, Christian Strømnes, og nesleder Kristin Werner

Rammeplanen skal byttes ut, og kampen om å kvalitetssikre sykepleierutdanningen fortsetter. Den nye lederduoen er klar for oppgaven.

NSF Students årsmøte er vel overstått og ny lederduo er valgt. Den nyvalgte lederen heter Christian Strømnes (24) og er nettopp uteksaminert sykepleier fra Høgskolen i Øsfold. Nestleder ble Kristin Werner (27) som også er nyuteksaminert fra Drammen.

Fra bygg til omsorg

Christian Strømnes begynte først byggfag etter ungdomskolen.

- Jeg fant raskt ut at det ikke var noe for meg, så jeg tok påbygging og begynte å se på hva jeg ville gjøre videre, sier han.

Etter å besøkt en utdanningsmesse og snakket litt med sin stemor som er sykepleier og anbefalte yrket, ble valget tatt.

- Jeg har ikke angret en dag, sier Strømnes.

Kommunehelsetjenesten

- Har du noen ønsker for hvor du vil jobbe?

- Kommunehelsetjenen, svarer studentlederen kjappt.

- Du er sjelden vare?

- Det kommer til å skje mye spennende i denne sektoren i årene som kommer. Både når det gjelder overføring av tjenester fra spesialisthelsetjenesten og ikke minst innen e-helse. Jeg har lyst til å være med og påvirke i denne utviklingen, sier han.

Ernæring

NSF Students nestleder har med sin nyervervde sykepleierautorisasjon, to bachelorutdanninger å skilte med.

- Jeg tok først en bachelor i ernæring, sier Kristin Werner.

Det var imidlertid vanskelig å få jobb.

- Jeg måtte i tilfelle tatt skrittet helt ut og begynt for meg selv. Jeg føler meg tryggere i rammer som sikrer meg en fast inntekt. Jeg snakket litt med familien og bestemte meg for at sykepleie kanskje var riktig valg. Det var det, sier hun.

Spiseforstyrrelser

- Har du noen ønsker for hvor du vil jobbe?

- Jeg har akkurat fått jobb som spesialsykepleier i kommunehelsetjenesten på grunn av bacheloren min i ernæring. Jeg sitter også

 i kommunens ernæringsnettverk, sier hun.

På sikt ønsker Werner å jobbe innen spiseforstyrrelser.

- Det er kanskje drømmejobben ... og å delta i forskjellige ernæringsprosjekter, sier hun.

Hjertesaker

NSFs studentledere sitter som regel bare ett år. Da er det begrenset hvor mye man klarer å gjennomføre.

- Har dere noen hjertesaker?

- Rammeplanen skal byttes ut med nye rettningslinjer. Jeg håper å få sitte i programgruppa for dette arbeidet. Å få bli med i denne prosessen er noe jeg har et sterkt ønske om. Det er ikke ofte sjansen byr seg til å få være med å utforme fremtidens sykepleierutdanning. Dagens rammeplan ble sist revidert i 2008 og det er snart ti år siden sier, Strømnes.

- Jeg er opptatt av at sykepleieutdanningen skal bli lik uansett hvor man studerer. Det vil være en kvalitetssikring av utdanningen og vil gjøre det enklere for studenter å skifte studiested uten at man behøver å starte på nytt, sier Werner.

NSF Students leder, Christian Strømnes, og nesleder Kristin Werner

0 Kommentarer