fbpx Ernas ti løfter for helsesektoren Hopp til hovedinnhold

Ernas ti løfter for helsesektoren

Erna Solberg

– Vi skal levere virkelige løsninger til virkelige mennesker som løser virkelige problemer, sa Erna Solberg da hun la frem valgløftene for helsetjenesten.

Høyre presenterte i dag sine valgkampløfter for helsesektoren.

– Vi skal skape «pasientenes helsetjeneste», sa Erna Solberg til presse og trofaste Høyre-medlemmer da hun la frem partiets ti punkter for helsetjenesten i dag.

Løftene ble lagt frem på taket til kjøpesenteret Steen og Strøm i Oslo sentrum og skal settes ut i live dersom Høyre får styre landet i fire år til.

Kortere ventetid

Punkt nummer en er å få ned ventetiden. Alle helseregioner skal ifølge partiet redusere ventetiden til under 50 dager i snitt innen 2021. Sykehusene skal i tillegg holde 95 prosent av avtalene om undersøkelse og behandling underveis i behandlingsforløpet.

Flere pakker

Punkt nummer to på Høyres liste er å innføre flere pakkeforløp. I 2018 vil de innføre åtte pakkeforløp for psykisk helse og rus, seks nye i 2019, og tre i 2020. Til neste år skal Helsedirektoratet utarbeide pakkeforløp for pasienter med utmattelsessykdommer, smerte-, muskel- og skjelettlidelser.

Pakkeforløp hjem

Som nummer tre på lista vil Høyre innføre en ny type pakkeforløp: Pakkeforløp hjem.

– Det betyr ikke at vi skal styre pasientenes kjøkkenbenk, men at pasientene skal sikres god oppfølging etter at de er ute av sykehuset, sier Erna Solberg.

– Vi skal levere virkelige løsninger til virkelige mennesker som løser virkelige problemer.

Utprøvende behandling

Punkt fire på løftelista er ar at flere kreftpasienter og andre med alvorlig sykdom skal få tilgang til utprøvende behandling.

Rus og psykisk helse

Høyre lover å fortsette å prioritere rus og psykisk helse og vil legge frem en ny opptrappingsplan for barn- og unges helse i 2018.

Partiet lover også å opprettholde «den gylne regel» som Høyre innførte og som går ut på at psykisk helse skal prioriteres med høyere vekst enn somatikken.

Fritt behandlingsvalg

Nummer seks på Høyres liste er å utvide ordningen med fritt behandlingsvalg. Partiets mål er at ordningen skal bli så kjent at mer enn 12 000 pasienter årlig får glede av ordningen innen 2021.

Mer penger til brukerorganisasjoner

Ifølge punkt nummer sju på Høyres liste, kan pasient,- bruker- og pårørendeorganisasjoner vente seg mer penger. Høyre vil styrke disse organisasjonene slik at de får bedre mulighet til å delta i utviklingen av helsetjenesten på alle områder.

– Ingen helsebeslutninger skal tas om deg, uten deg, lovet Erna Solberg fra talerstolen.

Én journal

– Arbeidet med å sikre hver innbygger én journal, skal gjennomføres, sa Solberg.

For nummer åtte på lista er å finansiere store IKT-investeringer i sykehusene.

– Det skal bli like naturlig å være i kontakt med helsesektoren digitalt, som det er å være på nettbank i dag.

Lære av feil

– Helsetjenesten må bli flinkere til å lære av feil, men for å kunne gjøre det, må de vite hva de gjør som er feil og ha åpenhet rundt det, sier Erna Solberg.

Høyre vil innføre en ordning der sykehusene ikke får fullfinansiert behandlingen med mindre de rapporterer fullverdige tall til kvalitetsregistre.

– Fra og med 2018 skal det være like HMS-undersøkelser ved alle sykehus for å identifisere risikoområder. Når alvorlige feil oppstår skal pasient eller pårørende alltid inviteres til samtale med det som har skjedd og helst innen ti dager, sier Solberg.

Undersøkelseskommisjon

Siste punkt på lista er undersøkelseskommisjonen som Høyre nylig fikk flertall for i Stortinget å opprette. Den skal være uavhengig av andre tilsynsmyndigheter og skal også kunne granske på tvers av sektorer.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse