fbpx Mange dør unødig etter fall på sykehjem Hopp til hovedinnhold

Australia: Mange dør unødig etter fall på sykehjem

Bildet viser to tøfler ved blafrende gardiner.
FARLIGE FALL: Over 80 prosent av dødsfall med ytre årsaker ved australske sykehjem, skyldes fallulykker. Illustrasjonsfoto: Mostphotos.com

I Australia har antallet sykehjemsdødsfall som kunne vært unngått, økt kraftig de siste årene, og over 80 prosent av tilfellene skyldes fall.

Av 21.672 innrapporterte dødsfall ved australske sykehjem i perioden 2000 til 2013, kan nærmere 3300 karakterisert som premature eller unødige.

Dette ifølge en studie som ble presentert denne uken i Medical Journal of Australia.

400 prosents økning

Registrerte dødsfall forårsaket av ytre årsaker som fall, kvelning, selvmord og drap økte med hele 400 prosent i denne perioden, ifølge forskerne fra Monash-universitetet, men det understrekes at økningen delvis kan forklares med bedre dokumentasjon.

For øyeblikket er det ingen enhet som er ansvarlig for å redusere skader eller bedre praksisen

Professor Joseph Ibrahim

Professor Joseph Ibrahim, som har ledet prosjektet, mistenker likevel at mange dødsfall blant eldre i dag feilaktig innrapporteres som «naturlige».

Dette fordi helsearbeidere, og samfunnet som sådan, kan ha en tendens til å anta at alderdom og underliggende sykdommer forklarer flere dødsfall enn hva som er reelt.

Aller flest fall

Over 80 prosent av de australske sykehjemsdødsfallene knyttet til ytre forhold skyldes fall, mens rundt 8 prosent døde som følge av kvelning. 4,4 prosent av dødsfallene skyldes selvmord, mens kun 1,2 prosent skal ha vært forårsaket av komplikasjoner etter klinisk pleie.

Ved første øyekast kan det se ut til at fall også er en sterkt stigende dødsårsak blant eldre i Norge. I Dødsårsaksregisteret ble det nemlig registrert 83 prosent flere fallrelaterte dødsfall blant personer over 80 år i 2015 sammenliknet med fire år tidligere.

Denne økningen skyldes derimot med stor sannsynlighet at langt færre tilfeller nå registreres som uspesifiserte ulykker, etter at Folkehelseinstituttet i 2015 økte utsendelsen av brev med spørsmål om omstendigheter rundt ulykker.

Ber om nasjonal strategi

Professor Ibrahim oppfordrer nå australske myndigheter til å etablere en nasjonal strategi for å få ned antall skader og unødige dødsfall ved landets sykehjem.

– For øyeblikket er det ingen enhet som er ansvarlig for å redusere skader eller bedre praksisen, sier professoren via en pressemelding.

– Den globale befolkningen blir raskt eldre, og en konsekvens er økende behov for gode omsorgstjenester.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.