fbpx - Kan synes paradoksalt Hopp til hovedinnhold
Åpner opp for helsefagarbeidere uten generell studiekompetanse:

- Kan synes paradoksalt

Unni Hembre

Det blir ikke økt antall studieplasser når helsefagarbeidere nå kan starte på sykepleierutdanningen uten studiekompetanse.

20 studieplasser reservert til helsefagarbeidere uten generell studiekompetanse, betyr at 20 færre søkere med generell studiekompetanse får plass på sykepleierutdanningen i høst.

Det bekrefter Unni Hembre, instituttleder ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Høyt engasjement

Mange har engasjert seg i debatten rundt at Høgskolen i Oslo og Akershus i mai starter et pilotprosjektet hvor helsefagarbeidere uten generell studiekompetanse - og uten realkompetanse - kan komme inn på sykepleierutdanningen. (Se faktaboks)

Sykepleiens Facebook-side kom det flere hundre kommentarer og svar bare i løpet av det første døgnet.

Noen synes det er på høy tid å åpne sykepleierutdanningen på denne måten, mens andre mener det er å gå feil vei.

Fått ekstra midler

Både Norsk Sykepleierforbund og NSF Student har flere spørsmål til pilotprosjektet, blant annet ved finansieringen.

Instituttleder Unni Hembre svarer slik:

- Vi har fått ekstra midler til å kjøre sommerkursene, men er pålagt å gjennomføre med samme antallet studieplasser. Så i klartekst innebærer det at det blir 20 færre studenter med generell studiekompetanse som får plass på sykepleierutdanningen i år, sier hun.

- Kan synes paradoksalt

- Synes du personlig det er en god idé å åpne opp for helsefagarbeidere uten generell studiekompetanse eller realkompetanse på sykepleierutdanningen?

- Høgskolen har tidligere søkt om og fått dispensasjon for inntakskravet 3 i norsk blant de ordinære sykepleierstudentene.

- Jeg ser det kan synes paradoksalt at vi samtidig løser opp og strammer inn inntakskravet til samme studium, sier Hembre.

- Må møte EU-kravene

- Helsetjenesten skal være kunnskapsbasert og da må vi ha sykepleiere som kan etterspørre, lese, forstå og anvende både norsk og internasjonal forskning. Vi håper at studenter uten generell studiekompetanse vil klare dette like godt, sier hun.

- Samtidig har jeg forståelse for at Kunnskapsdepartementet vil prøve ut dette studieløpet. Jeg forutsetter at departementet har klarert at sykepleierne som blir uteksaminert uten å ha generell studiekompetanse i bunnen, møter EU-kravene som gjør at de kan jobbe hvor som helst i EU etter endt utdanning, sier hun.

Skal ta godt imot studentene

- Vi har lagt til rette slik at vi kan tilby et så godt studieløp som mulig for helsefagarbeider-studentene. Vi skal ta godt imot dem, sier hun, og legger til at studentene må være forberedt på et tøft studieopplegg med mye lesing:

- De kommer til å måtte yte mye allerede fra i sommer, med intensive kurs i matematikk og norsk, sier hun.

Prestisje

Hembre understreker at det vil være følgeforskning som dokumenterer hvordan det går med studentene underveis, og hvordan prosjektet utvikler seg. 

Hun mener det i følgeforskningen blant annet vil være naturlig å se på hva det gjør med prestisjen til sykepleiefaget at man åpner opp for studenter uten generell studiekompetanse.

HiOA vil rapportere om gjennomføringen av tiltaket til Kunnskapsdepartementet, som så vil vurdere om det skal videreføres.

Les også:Kan begynne på sykepleierutdanningen uten generell studiekompetanse

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse