fbpx Her er studentene mest fornøyd Hopp til hovedinnhold
Sykepleierutdanning:

Her er studentene mest fornøyd

Sykepleierstudenter i Bergen og Kristiansand er mest tilfreds, mens Ålesund synker til bunns på årets studiebarometer fra Nokut.

Norske sykepleierstudenter på bachelor-nivå er stort sett fornøyde med kvaliteten på studiene, men tilfredsheten spriker fra studiested til studiested.

Det går frem av Studiebarometeret 2016 fra Nokut, som ble offentliggjort i dag.

De mest fornøyde studentene finner vi ved Universitetet i Agder Kristiansand og VID Bergen, Betanien, som begge gir studiestedet sitt en score på 4,6. Skalaen går fra 1 til 5, der 5 indikerer høyest tilfredshet.

(Scroll for å se alle studiesteder i tabellen ovenfor.)

 

Nærhet til studentene

– Det var gledelig, sier prodekan Kari Røyknes ved VID Bergen, som også inkluderer campus Haraldsplass.

Høgskolen Betanien og Haraldsplass fusjonerte 1. januar i fjor med Misjonshøgskolen i Stavanger og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo og Sandnes.

– Vi er i utgangspunktet en liten skole, og denne undersøkelsen viser at vi selv etter fusjonen, har klart å beholde nærheten til studentene, sier Røykenes.

– Vi har også hatt en stabil stab med dyktige, engasjerte og dedikerte lærere, noe jeg tror kan ha bidratt.

Faller til bunns

Minst tilfreds er studentene ved NTNU Ålesund, der scoren for helhetsinntrykk har falt fra 3,7 i forrige undersøkelse til 2,9.

Rigmor Alnes, studieprogramleder for bachelor i sykepleie, vet ikke helt hvordan hun skal tolke resultatet.

– Vi opplever at vi har ganske god dialog med studentene, men har ikke fanget opp misnøye som denne undersøkelsen gjenspeiler, sier hun i en kommentar til sykepleien.no

Hun tror det kan henge sammen med omleggingen av fagplanen i forbindelse med at høyskolen har blitt lagt inn under NTNU. 2. årskullet, som har deltatt i undersøkelsen, har kommet midt oppi dette og kanskje opplevd ulemper. For eksempel at praksisperiodene har blitt flyttet på. Det har resultert i at det nå er mange praksisstudenter ute samtidig.

Studentrepresentant Martine Breivik Jøsokbakke synes ikke resultatet for studiestedet er like overraskende.

– Selv er jeg fornøyd med studiet, men jeg har fanget opp at det er en del misnøye. Det har med hele organiseringen av studiet å gjøre. 

I studentbarometeret stilles studentene en rekke spørsmål om alle sider ved studiet. Både i kategoriene «undervisning og veiledning», «studier og læringsmiljø» og «praksis» skårer Ålesund lavest, men på «sosialt miljø» er studentene middels fornøyd sammenliknet med de andre studiestedene.

Kortere praksis

Jøsokbakke forteller at en del studenter misliker obligatorisk oppmøte på forelesninger, da kvaliteten på foreleserne ikke oppleves som god nok. Hun forteller også om at praksisperiodene er komprimert til én uke kortere, at de er én studiedag mindre i sykehuspraksisen, men at det for eksempel er ti innleveringer på de syv praksisukene på medisinske og kirurgiske avdelinger.

– På grunn av at det er så mange studenter ute i praksis samtidig, har det også vært noen som har måttet ha medisinsk praksis i forsterket sykehjem, noe som ikke oppleves som tilfredsstillende av alle. 

Ved eksamen har studenter som har strøket, ikke fått tilfredsstillende begrunnelse, mener hun.

29 000 studenter

Den nasjonale spørreundersøkelsen er nå gjennomført for fjerde gang, og omfatter denne gangen nærmere 29 000 studenter fra omtrent 1800 studieprogrammer landet rundt.

Oversikten i tabellen gjelder andreårsstudenter som tar bachelor i sykepleie på heltid, og undersøkelsen ble foretatt høsten 2016.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse