Sykepleien 10/2016

2016; 104 (10)

I fjor kom over 5000 enslige mindreårige asylsøkere til Norge. Noorullah og Naqibullah fra Afghanistan havnet i Spydeberg.
Forsiden til Sykepleien 10/2016

Hva skjer

08 Aksjonisten

12 Smånytt

14 I nyhetene: Vil ikke bli vasket av medstudenter

15 Sykepleierstudenter redde for å miste empati

16 Sykepleiere på instagram

17 Er det lov å si «dement»?

18 Har for liten tid til voldsarbeid

20 Tema: Unge asylsøkeres helse

     Må flytte, men vet ikke hvor

     Lærer dem om egen kropp

31 Løftebrudd på kompetanse i kommunene

32 Nattmat for dagdyr

36 Tanken på mor

 

Sykepleie

42 Pårørende må ivaretas

46 Eldres helse og behov må inn i fagplanen

49 Min jobb: Nathalie Idsøe

50 Forskerintervju: Sykehusprest Kjetil Moen

52 Prosjekt respekt

55 Sammendrag av forskningsartikler

56 Etikk: Elisabeth Sveen Kjølsrud

58 Hvordan unngå vold?

 

Påfyll

62 Smånytt om bøker

63 Liv laga

64 Bokanmeldelser

65 I bokhylla

66 Fakta: Setefødsler

70 Quiz og kryssord

 

Meninger

72 Eli Gunhild By om det norske arbeidslivet

73 Marit Leegaard om avslag på publisering

74 Kronikk: Kari Ingstad om deltidskultur

76 Anders Folkestad: Den vanskelege varslinga

77 Rita Jonasmo: Break a leg!

78 Tett på Marit Hermansen

 

83 Stillingsannonser og kunngjøringer

Les PDF-utgave (11.15 MB) flere utgaver