fbpx - Studenter kan ikke pålegges å bli vasket Hopp til hovedinnhold

- Studenter kan ikke pålegges å bli vasket

bildet viser NSF-leder Eli Gunhild By

Selv om det kan gi bedre innsikt i pasientenes opplevelse, kan ikke sykepleiestudenter pålegges å bli vasket av medstudenter, mener NSF-lederen.

Lørdag kunne TV2-nyhetene fortelle om sykepleierstudent Gyda Ulrike Løken Sireth, som ikke ønsket å bli vasket av sine medstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), men ikke fikk fritak fra øvelsen.

- Jeg ble sjokkert over at skolen mente jeg skulle ta av meg klærne og at det ikke var noe jeg kunne diskutere en gang, uttalte Sireth til TV2.

NSF-leder Eli Gunhild By sier til Sykepleien at utdanningsinstitusjoner ikke kan tvinge studenter til å bli vasket, dersom de ikke ønsker det.

- Det er ikke et kompetansekrav at sykepleiere skal ha erfart hvordan det er å bli vasket, påpeker By, og viser til Rammeplan for sykepleierutdanning, vedtatt av Kunnskapsdepartementet.

Tilpasser og tilrettelegger

Instituttleder ved sykepleierutdanningen på HiOA, Unni Hembre, sier til Sykepleien at ferdighetstrening, som stell i seng, er obligatorisk, men at skolen tilrettelegger og tilpasser den for studenter som har behov for det.

- Alle som søker studiet informeres om at slike øvelser er en del av studiet, gjennom nettsider før studiestart. I tillegg informeres studentene skriftlig og muntlig før ferdighetstreningen starter. Dersom noen av ulike grunner har problemer med å gjennomføre, kan de informere emneleder, så tilrettelegges treningen individuelt.

Hun forteller at skolen ikke har opplevd at studenter har nektet fullstendig å delta i slike øvelser, og at de har klart å tilrettelegge for dem som ønsker det.

I evalueringene de siste årene har, ifølge Hembre, ikke studentene hatt noe ønske om å endre den praksis som HiOA har. 

Må være frivillig

NSF-leder By understreker at om enkelte utdanninger velger å ha slike øvelser, så må det være basert på frivillig deltakelse.

- Det å bli vasket i seng kan helt klart begrunnes ut fra et pedagogisk utgangspunkt, men det kan ikke stilles som et kompetansekrav, påpeker hun.

Mens man noen steder kun øver på dukker, er det å bli vasket og stelt av medstudenter obligatorisk ved flere av sykepleierutdanningene her i landet.

- Hvor egnet er man for dette yrket dersom man selv opplever det som problematisk å motta slike grunnleggende sykepleietjenester?

- Vi må forholde oss til rammeplan og lovverk, og her stilles det ingen formelle krav til at studentene skal ha erfart hvordan det er å bli vasket, sier By.

Essensiell trening

Hembre ved HiOA mener ferdighetstreningen utgjør en essensiell del av sykepleierutdanningen, og at det har stor merverdi for studentene å øve på hverandre.

- Som det fremgår av Tv2-innslaget, har noen skoler gått over til å øve på dukker, men da får man ikke tilbakemeldinger om hvordan det oppleves, om man vasker for hardt, hvordan kluten er, hva som oppleves invadrende og så videre.

Utanningsinstitusjonene har altså ulik praksis på feltet. Hembre har sendt problemstillingen til profesjonsrådet for sykepleie slik at saken kan drøftes, og man dermed kan vurdere hvordan kravene i rammeplanen bør ivaretas.

Skjønn

Leder i NSF Student, Cathrine Villemo Tallaksen Svendsen, synes ikke at sykepleiestudenter automatisk skal få fritak fra å bli vasket bare fordi de ber om det.

- Jeg mener det å bli vasket og stelt kan gi uvurderlige innsikt i hvor sårbar en pasient kan kjenne seg i en slik situasjon, sier hun.

- Samtidig mener jeg skolene må utvise skjønn overfor studenter som bærer med seg ekstra bagasje. Noen kan for eksempel ha vært utsatt for overgrep eller ha en historie med spiseforstyrrelser.

Svendsen mener slike erfaringer ikke reduserer skikketheten, men tvert imot kan ha en verdi i sykepleieryrket.

- Man kan ha opparbeidet seg kunnskap og lettere gjenkjenne symptomer. Skolene bør derfor legge til rette for at disse studentene kan gjennomføre vaskeøvelsen, for eksempel med mer påkledning .

Ønsker du flere nyheter? Meld deg på SYKEPLEIENS NYHETSBREV.

Det er ikke et kompetansekrav at sykepleiere skal ha erfart hvordan det er å bli vasket
Eli Gunhild By, NSF-leder
Alle som søker studiet informeres om at slike øvelser er en del av studiet
Unni Hembre, instituttleder ved HiOA
Kan gi uvurderlige innsikt i hvor sårbar en pasient kan kjenne seg i en slik situasjon
Cathrine Villemo Tallaksen Svendsen, leder NSF Student

0 Kommentarer

Annonse
Annonse