fbpx – Studenter kan ikke nekte å servere svinekjøtt Hopp til hovedinnhold

– Studenter kan ikke nekte å servere svinekjøtt

 Thea Martine Olsen og Cathrine Villemo Tallaksen Svendsen, nestleder og leder i NSF Student

– Skal du bli sykepleier, må du dekke pasientens grunnleggende behov. Det kan ikke velges vekk, sier NSFs studentledere. Men de mener skolen må lytte til den muslimske studenten som ikke vil berøre svinekjøtt.

Rådet for sykepleieetikk har fått en henvendelse fra en skole som har en muslimsk sykepleierstudent i sin første praksis. På sykehjemmet vil han reservere seg mot å servere mat som inneholder svinekjøtt til pasientene. Det samme gjelder alkohol.

Les: Student vil ikke servere svinekjøtt

– En vanskelig sak, som ikke umiddelbart er lett å svare på, sier Cathrine Villemo Tallaksen Svendsen, leder i Norsk Sykepleierforbunds studentorganisasjon NSF Student.

Vil ikke bruke hansker

Studentens begrunnelse for å reservere seg er at han ikke ønsker å være i kontakt med svinekjøtt og alkohol grunnet sin bakgrunn og religion. Å bruke hansker er ikke et alternativ.

Etikkrådet mener at slike unntak ikke kan gjøres i sykepleiepraksis.

– Må sette egen overbevisning til side

Svendsen understreker at NSF Student ikke har vært involvert i saken, og at hun ikke har snakket med studenten.

Studentlederen er likevel klar:

– Pasienten må komme først. Her må egen overbevisning settes til side. Pasientens grunnleggende behov for pleie er det viktigste. Hvis man skal begynne å velge vekk oppgaver, blir det vanskelig å jobbe som sykepleier.

Thea Martine Olsen, nestleder i NSF Student, er helt enig:

  – Mange oppgaver i yrket er elementære. Skal studenter og sykepleiere kunne velge dem vekk, blir det ikke mange relevante arbeidsoppgaver igjen, sier nestlederen.

– Å gi unntak er å villede

– Kan man likevel gjøre unntak for studenter i praksis?

– Praksis skal jo gjenspeile arbeidsmarkedet. Det blir feil å la studentene slippe visse oppgaver, som de må gjøre som sykepleiere. Å la dem slippe vil være å villede studentene, påpeker Olsen.

Må respektere deres tro

– Er dere overrasket over denne saken?

– Det er mange forskjellige religioner og livssyn, og Norge er blitt et flerkulturelt land. At vi støter på utfordringer i ny og ne er ikke overraskende, mener Svendsen.

– Hvordan man vil utøve sin religion og sitt livssyn, er opp til hver enkelt. Hver og en skal også respekteres for sin tro. Vi sier bare hva man bør gjøre som sykepleier, sier Olsen.

– Får dere assosiasjoner til tilsvarende problemstillinger?

– Egentlig har det ikke vært mye av det, mener de to.

Er mot hodeplagg som dekker ansiktet

– Hva med arbeidsantrekk?

– Det har NSF Student politikk om.

I fjor vedtok årsmøtet å gå imot bruk av heldekkende hodeplagg i praksis.

– Slike plagg går ut over den nonverbale kommunikasjonen, som er et av de viktigste virkemidlene vi har når vi kommuniserer. I Norge er vi ikke vant til å kommunisere med bare øynene, sier Olsen.

Forbudet gjelder altså niqab og burka, ikke hijab.

Ønsker flerkulturelle sykepleiere

Olsen påpeker at før var det mest diskusjoner om hvordan sykepleiere skal møte den flerkulturelle pasienten:

– Nå handler det mer om den flerkulturelle sykepleieren.

– Og det er kjempeviktig å ha flerkulturelle sykepleiere. Pasientene trenger det, sier Svendsen.

Kan studenten bestå praksis?

Studenten saken handler om, ønsker at det legges til rette for at kolleger serverer sykehjemsbeboerne mat med svinekjøtt når han er på jobb. Dette synes praksisstedet er vanskelig. De kan tilrettelegge for studenten i denne praksisperioden, men sier det hadde blitt svært problematisk å ansette en sykepleier med tilsvarende krav.

De lurer på om studenten kan bestå praksis, når han i liten grad reflekterer over utfordringene som skapes.

Blir en annen med sykepleierhatt

– Hvordan bør skolen håndtere en slik problemstilling?

– Jeg synes etikkrådet gir gode råd, nemlig å reflektere rundt hva det vil si å være sykepleier og bruke de yrkesetiske retningslinjene, der det står at pasienten kommer først, sier Svendsen.

– Studenten bør veiledes om sykepleierhatten: Når den er på, er du i en annen posisjon enn som privatperson, sier Olsen.

Hun minner om at studenten har rett til å klage hvis han føler seg diskriminert.

– Det er viktig å lytte til det studenten sier, ikke avfeie det med at «sånn er det». Verden er ikke svart hvitt. Man må reflektere når problemene oppstår, sier Thea Martine Olsen.

Hvor går grensen?

– Men er det egentlig så farlig om en og annen får slippe å servere svinekjøtt? Norge trenger helsepersonell?

– Nei, men når man kan velge vekk, blir det færre til å gjøre arbeidsoppgavene, sier Olsen.

– Det ville vært kjempefint hvis man kunne tilrettelagt for alle: Noen blir dårlig av bæsjebleier, eller av sekreter av ulikt slag. Men pasientens behov kommer først, sier Svendsen.

Hun understreker at det er viktig at studenten ivaretas.

– Vi er ikke ute etter å ta noen. Studentene må lære om hvordan man kommuniserer i arbeidslivet. Man må prøve å løse dilemmaene på best mulig måte, sier Cathrine Villemo Tallaksen Svendsen.

Pasientens grunnleggende behov for pleie er det viktigste.
Cathrine Tallaksen Svendsen, studentleder

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse