fbpx Ber Høyre konkretisere valgløfte om videreutdanning Hopp til hovedinnhold

Ber Høyre konkretisere valgløfte om videreutdanning

Stortingsrepresentant og Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen.

Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen ber helseminister Høie forklare hvordan han har tenkt å oppfylle valgløftet om å videreutdanne 15.000 sykepleiere frem mot 2020.

Da statsminister Erna Solberg møtte Ap-leder Jonas Gahr Støre til helsedebatt 24. august, hadde hun et valgløfte i lomma:

– Innen 2020 skal 15.000 flere sykepleiere og 15.000 helsefagarbeidere få videre- og etterutdanning, lovet statsministeren.

Til VG samme dag utdypet hun med å si at 1,8 milliarder ville settes av på statsbudsjettet frem mot 2020 for å gjennomføre regjeringens kompetanseløft, men at detaljene i modellen fremdeles var noe de jobbet med.

Varslet i oktober

Detaljene om hvordan et kompetanseløft for til sammen 30.000 sykepleiere og helsefagarbeidere skal finansieres og gjennomføres, får velgerne muligens først vite når regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett 7. oktober, en knapp måned etter høstens lokalvalg.

Da har den nemlig også lovet å presentere sin handlingsplan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, kalt «Kompetanseplan 2020».

Ikke spesifikt til sykepleierne

Denne planen ventes å bygge videre på Kompetanseløftet 2015, en fireårsplan fra den rødgrønne regjeringen der statlige midler ble satt av for å heve kompetansen i de kommunale helsetjenestene.

«Kompetanseløftet 2015» hadde et budsjett på drøyt 400 millioner for inneværende år, og av disse var rundt en tredel (143,8 millioner) øremerket grunn-, videre- og etterutdanning, men ingenting spesifikt til sykepleiere.

Utenfor kompetanseløftet har det derimot i inneværende år kommet en nysatsning på 12,5 millioner som lønnstilskudd for sykepleiere som spesialiserer seg med en master i avansert klinisk sykepleie.

Har bedt Høie konkretisere

– Vi er i utgangspunktet positive til løftet fra Solberg, men lurer veldig på hva det konkret innebærer, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann og stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen.

To dager etter nevnte debatt sendte han et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie om saken. Der ber han ministeren opplyse hvorvidt det planlegges å øremerke midler til det nevnte kompetanseløftet for sykepleiere og helsefagarbeidere, og fra hvilket budsjett midlene eventuelt skal tas.

(Spørsmålet, og etter hvert svaret, kan leses i sin helhet på Stortingets nettsider.)

Vil vite mer om tallene

– Det eneste som nå er konkretisert av bevilgninger til dette formålet, er 12,5 millioner til mastergradsutdanning av sykepleiere. Når Høyre nå tallfester hvor mange de vil gi videreutdanning frem mot 2020, bør de også kunne konkretisere hvordan de har kommet frem disse tallene, sier Micaelsen.

Han understreker at for Arbeiderpartiet er det viktigste å styrke kommunenes økonomi, slik at de får gode rammer til å ansette folk i helse- og omsorgssektoren, men at partiet også ønsker å videreføre og styrke innholdet fra Kompetanseløft 2015.

Neppe fullfinansierte studier

Det er foreløpig noe uklart hva Solberg og Høyre legger i begrepet «videreutdanning» i denne sammenhengen. Det vil uansett i liten grad kunne være snakk om fullfinansiering av masterstudier for sykepleiere som ønsker å spesialisere seg.

For det første er det grunn til å tro at de ovennevnte 1,8 milliardene Solberg sier vil bli satt av til Kompetanseløft 2020, også vil inkludere en rekke andre virkemidler fordelt over femårsperioden 2016–2020.

Og selv om summen utelukkende skulle øremerkes utdanning for de nevnte 15.000 sykepleierne og 15.000 helsefagarbeiderne, ville det i snitt utgjøre kun 60.000 kroner til hver.

Lønn, ikke stipend

Norsk Sykepleierforbund (NSF), som var med å arrangere mandagens helsedebatt, mottok valgløftet fra Solberg med behersket optimisme.

– Nå blir det viktig for oss å følge opp at dette virkelig er på plass når statsbudsjettet legges frem senere i høst, kommenterte forbundsleder Eli Gunhild By via NSFs nettsider.

By understreker også viktigheten av at pengene som settes av til videreutdanning, går til å dekke lønn under utdanningen, og ikke stipend, slik at sykepleierne ikke risikerer å miste pensjon og andre rettigheter ved å videreutdanne seg.

– Vi er selvsagt helt enige om at dette er en viktig og riktig satsing, ikke bare for sykepleierne, men for pasientene og de økte krav som settes til kompetanse i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner, sier By via nettsidene.

– Derfor er det viktig at de som tar imot tilbudet om videreutdanning ikke taper penger på det.

(Sykepleien ba tirsdag 25. august Høyre om konkretisering av hvordan valgløftet skulle gjennomføres, men har så langt ikke mottatt svar.)

Innen 2020 skal 15.000 flere sykepleiere og 15.000 helsefagarbeidere få videre- og etterutdanning.
Erna Solberg

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse