fbpx Solberg lover videreutdanning til 15.000 Hopp til hovedinnhold
Valg 2015

Solberg lover videre­utdanning til 15.000

Erna Solberg og Jonas Gahr Støre i debatt

Statsminister Erna Solberg lovet øremerkete midler til videreutdanning av 15 000 sykepleiere da hun i dag møtte Jonas Gahr Støre til helsedebatt.

– Vi har et konkret løfte i denne valgkampen: Innen 2020 skal 15.000 flere sykepleiere og 15.000 helsefagarbeidere få videre- og etterutdanning.

Det sa Erna Solberg, under mandagens helsedebatt i Oslo, en debatt som grovt overforenklet kan oppsummeres med løfter om kompetanseheving fra Høyre og styrket kommuneøkonomi og bedre arbeidstrygghet fra Arbeiderpartiet.

Helhetlig yrkesløp

Statsministerens motdebattant Jonas Gahr Støre la mye vekt på at det må legges bedre til rette for et helhetlig og fristende yrkesløp for sykepleiere enn det som er tilfellet i dag.

– Dersom unge mennesker ser at mange ferdigutdannete sykepleiere blir møtt med tilbud om deltidsstillinger, lav lønn og usikre forhold, vil nok en del 16—17-åringer tenke seg om to ganger før de velger sykepleieutdanning, mente den tidligere helse- og omsorgsministeren fra Ap.

En oppgave for fellesskapet

I et stikk mot Høyres helseprivatisering, understreket Støre dessuten at hans parti ser på helsetilbudet som en oppgave for fellesskapet og velferdsstaten.

– Vi vil ikke at det skal være markedet som regulerer hva man tilbys og til hvilken pris. Tilbudet av helse- og omsorgstjenester skal være uavhengig av hvem du er, hvor du bor og hva du tjener.

Helsepolitikk engasjerer

Mandagens seanse etterlot liten tvil om at helsepolitikk, og ikke minst bemanningssituasjonen, engasjerer i årets valgkamp.

400 fremsatte stoler viste seg å være langt fra nok og kantina på Lovisenberg diakonale høgskole var stappet til randen med engasjerte tilhørere, tv-kameraer og journalister.

På invitasjon fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) og høgskolen satte de to toppolitikerne hverandre i stevne for å overbevise studenter og andre velgere om at nettopp deres parti har de beste løsningene for å bemanne fremtidens helsevesen.

En varslet krise

Debattens tema, en varslet bemanningskrise i helsevesenet, var også hovedtema i forrige utgave av Sykepleien.

Ifølge beregninger fra Statistisk sentralbyrå, ligger nemlig Norge an til å mangle 28.000 sykepleiere om knappe 20 år.

Det knytter seg stor usikkerhet til i hvilken grad behovet vil kunne møtes ved hjelp av økt utdanningsvolum, velferdsteknologi, importert arbeidskraft, innsats fra pårørende eller oppgaveglidning mellom sykepleiere og andre yrkesgrupper.

– Vi er for få

Leder for NSF, Eli Gunhild By, introduserte debatten slik:

– Vi ønsker å sette søkelys på at sykepleiere er en svært viktig gruppe for å sikre helsen til hele befolkningen, fra fødsel til død. Samtidig er det stor mangel på sykepleiere, spesielt i kommunene. Dette går ut over pasientene.

– Vi er for få og det kan bli enda verre om ikke politikerne tar grep.

Vurderer strengere opptakskrav

Kompetanseheving var et nøkkelord for begge debattantene, og Solberg var opptatt av at man ikke bare jobbet for flere sykepleiere, men sykepleiere med riktig kompetanse.

Et av virkemidlene for dette, var det ovennevnte løftet om at 15.000 sykepleiere og helsefagarbeidere skal få tilbud om videreutdanning. Dette skal ifølge Solberg, bli en søkbar ordning, og statsministeren forsikret med det at midlene vil være øremerket formålet.

Hun fortalte at Høyre ellers vurderer opptakskrav i matte norsk og engelsk til sykepleiestuidet.

– Vi ønsker å gjøre opptakskravene likere over hele landet. Det er i dag for stor forskjell i utdanningen, og vi må sørge for at basisutanningen er god fra alle institusjoner over hele landet, understreket statsministeren.

Støre vil styrke kommuneøkonomien

I debatten la arbeiderpartileder Støre også vekt på at det er kommunene som vil merke det største presset i tiden fremover, og at økonomien der styrkes deretter.

– Vi mener det er viktig å ikke prioritere skattekutt nå, men velferdstjenster og kommuneøkonomien, sa han.

– Det holder ikke å bare etablere flere sykehjemsplasser dersom ikke kommunene settes økonomisk i stand til å drive dem på en god måte, sa Støre.

Tilbudet skal være uavhengig av hvem du er, hvor du bor og hva du tjener
Jonas Gahr Støre
Vi ønsker å gjøre opptakskravene likere over hele landet
Erna Solberg

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse