fbpx – Slik smitter hiv Hopp til hovedinnhold

– Slik smitter hiv

Overlege Frank O. Pettersen

– En hivpositiv person på vellykket behandling, altså uten målbart virus i blodet, kan i praksis ikke overføre hiv til andre, sier infeksjonslege Frank O. Pettersen. 

– Det virker som mange – også helsearbeidere – har glemt hvordan hiv faktisk smitter, sier Frank O. Pettersen, overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus.

– Bare hvis man er ubehandlet, eller har målbart virus i blodet på tross av behandling, kan man overføre viruset til andre.

Hivinfeksjon defineres slik: En virussykdom som smitter seksuelt, ved blodsmitte og fra mor til barn. Sykdommen vil over tid medføre redusert immunforsvar slik at opportunistiske infeksjoner opptrer. Hivinfeksjon kan resultere i hivsykdom og aids. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

Skal mye til

Har man målbart virus selv om man er på behandling, sier man at virusnivået ikke er fullt supprimert. Det kan skje hvis viruset er resistent, eller hvis man ikke tar medisinene hver dag.

Pettersen minner om hvordan hiv smitter:

– Ved ubeskyttet analt eller vaginalt samleie, deling av urene sprøyter som inneholder ferskt blod fra en ubehandlet hivpositiv person, eller fra en som ikke er fullt virussupprimert på tross av behandling. Og ved dype stikk og større skader med tilgrising av blod eller blodoverføring fra en med hiv som er ubehandlet eller ikke fullt virussupprimert.

Dette mener han ikke er reelle scenarioer for helsearbeidere i Norge:

– Kanskje med unntak av en uheldig kirurg som skjærer seg på en skalpell eller bensplint i et operasjonssår, samtidig som det oppstår en betydelig blødning fra en ubehandlet hivpositiv person.

– Sosial omgang smitter ikke

Vanlig sosial omgang utgjør ingen smitterisiko, heller ikke vanlig yrkesutøvelse for helsearbeidere, understreker Pettersen.

– Tøy eller utstyr som er tilgriset av blod, oppkast, avføring eller kroppsvæsker, skal uansett håndteres som smittsomt, ikke primært på grunn av hiv. Tallerkener, bestikk, kopper og glass brukt av ubehandlet hivpositiv person utgjør ingen smitterisiko. Og aller viktigst: Håndhilsing og klem er helt ufarlig! 

Hvis risiko: Profylakse

Er man likevel utsatt for risiko, uavhengig av årsak, skal man tilbys post-eksposisjonell profylakse (såkalt PEP) med hivmedisiner i fire uker, snarest mulig. Helst innen få timer og senest innen 72 timer.

– Dette kan for eksempel gjelde kirurgen nevnt ovenfor, eller hvis noen har hatt ubeskyttet sex med en kjent ubehandlet hivpositiv person, eller en med høy risiko for å være hivpositiv. Infeksjonsleger har egne retningslinjer for dette, og alle akuttmottak på sykehus i Norge bør ha dette tilgjengelig, sier Frank O. Pettersen. 

Fakta om smitte fra mor til barn:

Hiv kan overføres fra en smittet mor til hennes barn under svangerskap, fødsel og amming.

Risikoen for at barnet skal bli smittet, er rundt 30-40 prosent dersom mor og barn ikke får behandling.

Smitte fra infisert mor til barn skjer i de aller fleste tilfellene like før eller under fødselen eller via morsmelk.

Tiltak for å redusere smitterisikoen    

  • Medikamenter
  • Keisersnitt
  • Ingen amming

Ved hjelp av slike tiltak reduseres risikoen til 0-2% for at barnet skal bli hiv-smittet.

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Fakta om CD4:

Hiv-viruset forårsaker immunsvikt ved at viruset ødelegger såkalte CD4-positive T-celler. Denne celletypen koordinerer og forsterker immunologiske reaksjoner av betydning for infeksjonsforsvaret. Ved hivinfeksjon ødelegges milliarder av CD4-celler daglig, mens milliarder av CD4-celler dannes for å erstatte disse. Gradvis vil mekanismen med å erstatte disse cellene svikte og antall CD4-celler vil falle og føre til immunsvikt.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Les også: Sønnen min har hiv

Fraråder å være åpen om barn med hiv

Barn med hiv møtes hos Aksept

 

Og aller viktigst: Håndhilsing og klem er helt ufarlig!
Frank O. Pettersen, overlege

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse