fbpx Kommunelege: – Helsesøster og sykepleier skal kunne skrive fraværsattester Hopp til hovedinnhold

Kommunelege: – Helsesøster og sykepleier skal kunne skrive fraværsattester

Bildet viser Kristin Sofie Waldum-Grevbo

I Førde kommune er det gjort klart for en prøveordning hvor tre skolehelsesøstre og en sykepleier har fått «delegert rett» til å skrive sykeattester til videregående elever. 

–Uholdbart opplegg, mener helsesøsterleder.

Prøveordningen er klar til å settes ut i live dersom påtrykket av elever i perioder blir for stort til at fastlegen klarer å ta det unna, informerer kommunelege Øystein Furnes.

– Vi har blitt nedringt av småsyke elever som trenger sykeattest de første ukene etter skolestart, sier han.

Nye fraværsregler

Bakgrunnen er nye fraværsregler i videregående skole. Eleven kan miste rett til standpunktkarakter ved mer enn 10 prosent udokumentert fravær. 

I regelverket står det at det ikke krav om å dokumentere fravær før grensen på 10 prosent er overskredet, men elevene kan likevel velge å legge frem dokumentasjon før grensen er nådd.

Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog, ifølge regelverket.

Fyller opp akutt-timer

– Elevene er redde for å miste retten til karakter i enkelte fag. Telefonen har i perioder blitt blokkert for andre samtaler. Vi klarer i perioder ikke å oppfylle fastlegeforskriften som sier at vi skal ha responstid på telefon på 2 minutter, sier han og fortsetter:

– Akutt-timene har til tider blitt fylt opp av elever som ikke trenger helsehjelp, men sykeattest, og de som trenger det får ikke hjelp. Sånn kan vi ikke ha det, sier kommuneoverlege i Førde, Øystein Furnes.

Påtrykket fra elever var stort ved skolestart, men mindre igjen i forrige uke, opplyser han.

Sykepleier og helsesøster skal sortere

Dersom pågangen i løpet av høsten tar seg opp igjen, får elevene tilbud om å møte opp i Førde Legesenters lokaler en time på morgenen, hvor helsesøster eller sykepleier sitter klar for å skrive ut sykeattester til skolen.

Den som vurderer eleven må skrive et journalnotat, som kommuneoverlegen så går gjennom på slutten av dagen.

–  Hvor detaljerte er disse sykeattestene?

– Det er på nivået «Ola er hjemme fra skolen på grunn av sykdom», sier Furnes.

Vurderer sykepleier eller helsesøster at eleven er alvorlig syk, sendes eleven videre til fastlegen.

Furnes bekrefter at det skal gå ut informasjon til foresatte og skolene om dette tilbudet før en eventuell oppstart.

Fraværsattestene skrives for tilstander der foreldrene eller eleven ikke ville søkt lege i utgangspunktet, og maksimum for tre dager.

Diskusjonstema

Ifølge Furnes har det vært diskusjoner i forkant av prøveordningen:

– Det er et spørsmål om dette er innenfor helsesøsters plikter. Jeg mener regelverket fra Utdanningsdirektoratet kan tolkes dithen at helsesøstre kan gjøre dette.

Timen er gratis for elevene.

– Det er kommunen som betaler, en sykepleier ansatt ved legekontoret er kjøpt fri til dette to timer i uka, mens de tre skolehelsesøstre tar en time hver de tre andre dagene. De vil sitte på flyktninghelsesøsters kontor som er lokalisert ved Førde Legesenter, sier Furnes.

Omfanget avgjørende

Anita Løkkebø er helsesøster ved en av de videregående skolene i Førde. Hun håper ikke det blir nødvendig å sette planen ut i live.

– Omfanget av dette vil være avgjørende. Dette er en ny oppgave som tvinger seg fram på grunn av de nye fraværsreglene. Om det stjeler mye tid, er ikke dette noe jeg som helsesøster ønsker å prioritere. Spørsmålet videre er om vi blir pålagt dette av kommunen eller ikke, sier hun.

– Meningsløst detaljerte regler

Furnes understreker at han ikke er noen tilhenger av de nye fraværsreglene:

– Verken helsesøstre eller leger har egentlig tid til å gjøre denne jobben. Men om vi boikotter det, vil det gå ut over elevene. Nå prøver vi å finne en løsning, men jeg håper ikke at denne regelendringen blir stående.

Han mener skolen må ha tillit til at disse helsevurderingene selv kan gjøres av elever og foresatte.

– Det er heller ikke bra å oppdra en generasjon til å løpe til legen med små og forbigående helseplager, sier han.

– De nye fraværsreglene er helt meningsløst detaljerte. I praksis har ansvaret for å skrive «Ola var syk i går» i meldingsboka blitt tatt fra foresatte og dyttet over på leger og annet helsepersonell.

Helsesøsterleder: – Uholdbart opplegg

Leder for Landsgruppen av helsesøstre, Kristin Sofie Waldum-Grevbo mener opplegget som skisseres i Førde er uholdbart, og lurer på hva fylkeslegen i Sogn og Fjordane synes om saken.

– Så vidt jeg vet har ikke en kommuneoverlege mulighet til å delegere en slik sorteringsoppgave til sykepleiere og helsesøstre på fastlegekontoret på bekostning av det helsefremmende og forebyggende arbeidet de skal utføre i helsestasjons- og skolehelsetjeneste, sier hun.

Furnes opplyser at han har informert rådmannen i kommunen, og at han har fått muntlig klarsignal fra fylkeslegen om at det er innenfor regelverket å delegere skriving av det han kaller «forenklet sykeattest» til helsesøstre og sykepleiere.

Sykepleien har foreløpig ikke fått svar på denne problemstillingen fra fylkeslegen i Sogn og Fjordane.

Vil ha avklaring

Hilde Hoddevik er lokal faggruppeleder i Landsforeningen av helsesøstre i Sogn og Fjordane. Hun melder at de vil sende en formell henvendelse til fylkeslegen for å få en vurdering på om dette er oppgaver en helsesøster skal gjøre.

– Vi ønsker å jobbe med fraværsproblematikk ved å følge opp den enkelte individuelt, ikke ved å skrive ut fraværsattester, sier Hoddevik.

Les også: - Helsesøster skal ikke skrive ut sykmeldinger til elever

De nye fraværsreglene er helt meningsløst detaljerte.
Øystein Furnes, kommuneoverlege

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse