fbpx - Kan helsesøster pålegges å skrive fraværsattester? Hopp til hovedinnhold
Fylkeslege vil ha avklaring:

- Kan helsesøster pålegges å skrive fraværs­attester?

Fylkeslegen i Sogn og Fjordane ber om avklaring: Hvilke yrkesgrupper kan pålegges å skrive fraværsattester for småsyke videregåendeelever?

I Førde har kommunelege Øystein Furnes gitt sykepleier og tre helsesøstre en 'utvidet rett' til å skrive det de kaller forenklet sykeattest.

Dette er et prøveprosjekt, og har vært klart til å settes i verk dersom det blir stor pågang av elever som trenger fraværsattest på grunn av forbigående helseplager som hindrer dem i å gå på skolen. Sykepleier og helsesøstrene skal dele på jobben med å sile ut elever til fastlegen, og skrive fraværsattest til de som har sykdom de uansett ikke ville gått til lege med, men bare trenger en attest å vise til skolen.

Bakgrunnen er at de nye fraværsreglene for elever i videregående skole i starten av skoleåret ifølge kommunelegen førte til et rush av elever som etterspurte fraværsattest. 

– Verken helsesøstre eller leger har egentlig tid til å gjøre denne jobben. Men om vi boikotter det, vil det gå ut over elevene. Nå prøver vi å finne en løsning, men jeg håper ikke at denne regelendringen blir stående, uttalte Furnes til Sykepleien i forrige uke.

Fylkeslegens kontor har tidligere gitt muntlig tilbakemelding til Furnes på at det er opp til kommunen som arbeidsgiver om de ønsker å disponere ressursene slik det er beskrevet. 

Kristin Sofie Waldum-Grevbo, leder for Landsforeningen for helsesøstre, har kalt forsøksprosjektet i Førde for "uholdbart", og helsesøstergruppa sentralt og lokalt har etterlyst en avklaring fra fylkeslegen.

Waldum-Grevbo har samlet informasjon om helsesøsters rolle i fraværsarbeidet her.

Vil gå en ekstra runde

Nå vil fylkeslege Per Stensland ha klarere svar fra Helsedirektoratet før han gir klarsignal.

- Vi må gå en ny runde med denne problemstillingen, sier fylkeslege Per Stensland.

- Hvorfor det?

- Jeg ser at vi har behov for å få flere avklaringer før en slik ordning kan settes ut i live. Det må avklares tydelig om helsesøstre kan pålegges å skrive en slik sykeattest eller ikke, sier han.
Fylkeslegen har sendt en skriftlig henvendelse til Helsedirektoratet for å få direktoratets syn på om det er faglig forsvarlig å prioritere fastlegeressurser på skriving av slike attester.

Uro

I et brev til Helsedirektoratet, datert 3. september, skriver Stensland at han fra mediene og etter kontakt med lokalt helsepersonell kan konstatere at det nye regelverket skaper uro både i skolene og i helsetjenesten. 

Stensland skriver: "Eg er spesielt oppteken av at dette vil belaste fastlegane med ein betydeleg arbeidsmengd knytt til attestar for lette sjukdomstilfelle. Soleis vil det bidra til å trekke legane si arbeidstid vekk frå prioriterte oppgåver for prioriterte pasientgrupper. Eg har vanskeleg for å sjå at dette er forsvarleg prioritering av helsearbeid.
Eg ønskjer Helsedirektoratet si vurdering av korleis desse nye reglane er å forstå og korleis dei kan praktiserast."

Ettersendte spørsmål

Fredag i forrige uke ettersendte Stensland spørsmålet om styringsrett til Helsedirektoratet:

"Fråver av helsegrunnar skal etter dei nye reglane attesterast av sakkunnig og det er nemnt fire yrkesgrupper; lege, tannlege, fysioterapeut og psykolog. Kan kommunen ut frå arbeidsgjevar sin styringsrett også la andre sakkunnige, til dømes skulehelsesøster delta i dette arbeidet?"

Helsedirektoratet har foreløpig ikke svart på spørsmålene fra fylkeslege Stensland.

 

Vi må gå en ny runde
Per Stensland, fylkeslege i Sogn og Fjordane

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse