fbpx Sykepleier setter anestesi for raskere smertelindring Hopp til hovedinnhold

Sykepleier setter anestesi for raskere smertelindring

Sykepleier Eirik A. Stokke

Før måtte hoftebruddpasienten vente på anestesilegen for å få lindret smerter. Nå kan sykepleier Eirik A. Stokke sette lokal anestesi med en gang.

På akuttmottaket på Drammen sykehus har sykepleierne lært å sette blokade, det vil si lokal anestesi, blant annet på hoftebruddpasienter. Sykepleierne avlaster dermed de travle anestesilegene, og pasientene blir raskere smertelindret.

Det er på mottakets ganske nye observasjonspost at flere sykepleiere har lært seg metoden, som vanligvis utføres av leger.

Også på akuttmottakets frakturklinikk gjør sykepleierne oppgaver som før ble utført av leger. Les om dem her.

Hoftebrudd rett på post

For øyeblikket er det rolig på akuttmottakets observasjonspost. Ingen hoftepasienter er i sikte. Sykepleier Eirik A. Stokke er dagansvarlig, men har ellers også turnus i mottaket.

Posten har fått tre såkalte «fast track-sløyfer» – for hoftebrudd, hjernerystelse og fremre skulderluksasjon.

Har tid til å observere

– Her har sykepleierne bedre tid til å observere, og lokalene er optimalt tilrettelagt for det, sier Stokke.

Pasientene må ha klare kliniske tegn på hoftebrudd for å komme direkte til observasjonsposten. De kan ha blitt vurdert hjemme av legevakt eller hjemmesykepleien, eller på et skadested av ambulansepersonell.

Posten, som er to år gammel, har 12 senger.

– Pasientene her er ofte eldre og kan ha flere tilleggsdiagnoser. De trenger dermed hyppigere tilsyn, sier Stokke.

Forebygger delir

– Er dere opptatt av å unngå delir?

– Ønsket med fast track-sløyfene er å gjøre det bedre for pasientene. Å bruke lokal smertelindring framfor opiater er også med på å forebygge delir. De store vinduene her gir godt innsyn til pasienten så vi tidlig kan fange opp delirtilstander, sier Stokke.

Observasjonsposten behandler cirka ett hoftebrudd i døgnet.

Brekker hoften inne

De fleste hoftebrudd skjer inne, og de er mindre sesongbetont enn andre brudd.

Håndledds- og ankelbrudd øker derimot om vinteren. Det skjer gjerne på handlesenteret eller på veien ned til postkassen, forteller Stokke.

Bedøver lokalt

18 sykepleiere (ingen er anestesisykepleiere) på akuttmottaket kan nå sette blokade i lysken. Åtte av dem kan også sette i skulder.

Den lokale anestesien – blokaden – settes slik:

  • Huden penetreres først med en spiss nål.
  • Så bytter man til en butt nål, for å kunne kjenne at den går gjennom to hinner – fascia lata og fascia iliaca. Da vet man at man er på riktig sted.
  • Bedøvelsesblandingen kan injiseres.

Stokke begynte å utdanne seg i dette for et år siden og har satt over 20 blokader.

Hvordan sette blokade

Korter ventetiden

– Før kunne pasientene vente på anestesilegen i to timer før de fikk blokade. Nå har vi satt blokade ti minutter etter pasientens ankomst. Sykepleierne er jo alltid til stede. Det er en stor gevinst, sier Stokke.

– Pasientene slutter å spenne seg når de blir smertelindret, og det blir mer skånsomt for dem når vi flytter på dem og utfører ulike prosedyrer. Vi bestiller også røntgen for legen og slipper unødig ventetid, sier han.

Blokade krever beredskap i tilfelle allergisk reaksjon. Foreløpig har ingen reagert.

– Kan være vanskelig å tenke nytt

– Dere har overtatt etter anestesilegen?

– Å tenke nytt i helsevesenet kan være vanskelig. Man møter fort holdningen: «Sånn er det bare.» Men har man avdelingsledere som ser muligheter, kan man få til mye, sier Stokke.

Les hvordan ledelsen fikk det til

Han føyer til:

– Vi ønsker ikke å iverksette et nytt forløp uten å ha sett på både de positive og negative sidene, og vi må forholde oss til kravet om faglig forsvarlighet

Lindrer smerte raskere

Målet er å korte ventetiden for pasientene – det vil si raskere smertelindring.

– Det går rette veien, sier Aslaug Henneseid, avdelingssykepleier på akuttmottaket.

Tiden det tar fra pasienten ankommer sykehuset til pasienten har fått hofteblokade har gått ned:

– Fra å ha vært oppe i en gjennomsnittlig ventetid på 134 minutter, er den nå nede i 69 minutter, sier Henneseid.

Nå får én av tre hofteblokade innen 30 minutter.

Målet er at innen 20 minutter skal alle pasienter være smertelindret.

– Det raskeste vi har registrert er at sykepleier satt hofteblokade ti minutter etter at pasienten kom til oss, sier hun.

– Hva sier anestesisykepleierne på sykehuset til at sykepleierne setter blokade?

– Anestesisykepleierne er ikke involvert i dette, sier avdelingssykepleier Henneseid.

Les også:

– Vi er ikke lenger legens håndlangere

Fikk endelig en sykepleiervennlig sjef

Lærer akuttsykepleie «the American way»

 

Før kunne pasientene vente på anestesilegen i to timer før de fikk blokade.
Eirik A. Stokke, sykepleier på observasjonsposten

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse