fbpx Lærer akuttsykepleie «the American way» Hopp til hovedinnhold

Lærer akuttsykepleie «the American way»

Undervisningssykepleier Tommy Båtstrand

Hvordan lære opp mange, på en rask måte, i akuttsykepleie? Drammen sykehus ser til Amerika. Sykepleier Tommy Båtstrand er sertifisert.

Akuttmottaket på Drammen sykehus ville ha kunnskapsrike sykepleiere. De fant et amerikansk kurs, og høsten 2014 dro fire sykepleiere fra Drammen til Indianapolis i USA for å ta eksamen i akuttsykepleie.

Tommy Båtstrand var en av dem.

– Vi var pionerer – de første i Norge som tok dette kurset, forteller han.

Båtstrand er undervisningssykepleier på akuttmottaket. Kurset han snakker om heter CEN og sertifiserer akuttsykepleiere.

CEN står for Certified Emergency Nurse, og er en validert sertifisering i USA. Der har over 30 000 sykepleiere gjennomført sertifiseringen, ifølge Båstrand.

Flere gjør som Drammen

Siden har det ballet på seg her hjemme: Seks sykepleiere på Drammen-mottaket har til nå tatt eksamen. I juni står seks nye for tur til å få teste sine kunnskaper.

Akuttmottaket på Ahus var snar med å gjøre som Drammen. Så har akuttmottakene i Bodø, Kristiansund, Arendal, Kristiansand og Flekkefjord fulgt etter.

Men nå slipper de å dra over Atlanteren for å ta eksamen, det gjør de i Oslo.

Nett-studium

Om CEN-kurset:

  • Nettbasert selvstudium
  • Gir 15 studiepoeng
  • Sykepleierne får 10 studiedager med lønn
  • Har ti samlinger

– Med CEN trenger du ikke gå på skole. Vi kan øke kunnskapen, og det er lett å få til, i og med at det er web-basert. Dette er noe man kan gjennomføre selv om man er i jobb, reklamerer Båtstrand, som er undervisningssykepleier på akuttmottaket på Drammen sykehus.

Lønnstrinn som gulrot

– Det skal være fristende å øke kompetansen. Det ville vært en gulrot for avdelingen hvis sykepleierne som tar kurset ble belønnet med et lønnstrinn.

– Får de det?

– Nei, men vi jobber for at administrasjonen skal forstå at dette er bra for pasientene. Men da må vi levere. Hvis man ikke resertifiserer og oppdaterer kunnskapen innen fire år, mister man tittelen. Da bør man også miste lønnstrinnet, mener Båtstrand.

Lærer om respirasjon og insektbitt

Kurset består av 44 emner. Eksempler er respirasjon, sirkulasjon, toksikologi og insektbitt.

Før kurset tar man en pretest, for å vise hvor man står.

Den avgjørende testen er eksamen, en multiple choice-test, med fire alternativer. Sykepleierne må ha minst 80 prosent rett for å bestå.

– Hva lærer dere?

– Bedre forståelse for akuttmedisinsk behandling, sier Båtstand.

Faggruppelederen er kritisk til manglende praksis

Tar lettere på klapperslange-bitt

– Husker du det du har lært?

– Selvfølgelig. Dette er kunnskap vi bruker hver dag på jobb. I tillegg stimuleres sykepleierne til å holde seg oppdatert for å beholde tittelen CEN. Men noe tar man jo lettere på. Hvordan behandle amerikansk klapperslange-bitt, for eksempel, sier Båtstrand.

Noen spørsmål handler dessuten om USA. Som pasientrettigheter og hvordan ta imot voldtektsofre, der systemene er forskjellig fra de norske.

Båtstrand mener kurset er pedagogisk lagt opp.

– I web-undervisningen er det er gode illustrasjoner og man får spørsmål om underveis.

Del av internasjonalt miljø

Båtstrand påpeker at det er helt avgjørende å ha ledelsen i ryggen for at sykepleierne skal kunne øke kompetansen på denne måten.

Det bekrefter avdelingssjef Lukas Månsson:

– Vi ville finne et internasjonalt system for å lære opp mange ganske raskt. Våre amerikanske venner har puslet med dette siden 1970-tallet.

Månsson, som er ortoped, tok testen selv for å vurdere det faglige nivået.

– Det er høyt. Her er det både bredde og dybde. Det holder minst til masternivå.

Han viser til at de sertifiserte sykepleierne mottar tidsskriftet Emergency Nursing Journal.

– Det er fint å være del av et internasjonalt miljø.

Kan brukes i en mastergrad

CEN-kurset er også godkjent for 15 studiepoeng som en del av masterprogrammet i avansert klinisk sykepleier (AKS), som er et deltidsstudium på Høgskolen i Sørøst-Norge

Fem sykepleier på akuttmottaket i Drammen studerer der. Kim Gaarde er en av dem. Han er 60 prosent student og 40 prosent fagutviklingssykepleier. 

– Vi er 17 studenter som kommer fra hjemmesykepleien, sykehjem, legevakt og sykehus. Vi spesialiserer oss innenfor hvert våre felt.

Han skal blant annet lære å sette hofteblokade (anestesi) og å suturere.

– Poenget er at vi skal ha nye roller etter endt utdanning. Vi skal kunne gjøre avanserte oppgaver etterpå, sier Gaarde, som også var blant de første som ble CEN-sertifisert.

Har en mål for utdanning

Målet på akuttmottaket i Drammen er at sykepleiergruppen skal se slik ut:

  • En firedel vanlige sykepleiere.
  • Halvparten med ett års videreutdanning, 60 studiepoeng.
  • En firedel med avanserte sykepleiere (AKS).

– Om 20 år er vi kanskje der, mener Gaarde.

– Ønsket er at flest mulig hiver seg på CEN-utdanningen, selv om den ikke gir økonomisk uttelling.

Får 25 000 i lønnstillegg på Ahus

Men det gjør den på Ahus. Det bekrefter Fredrik Wennerström, som titulerer seg som akuttsykepleier/Certified Emergency Nurse. Han jobber full turnus på akuttmottaket på Ahus.

– Vår leder klarte å forhandle med HR-avdelingen, slik at de som har bestått CEN-eksamen får 25 000 kroner i lønnstillegg.

Wennerström er først ut. Han tok eksamenen i juni i fjor. Snart står fire kolleger for tur.

– Tillegget får vi mot en bindingstid på ni måneder. Det er like lang tid som jeg har brukt på kurset.

Bindingstiden gjelder akuttmottaket. Skifter man avdeling, mister man lønnstillegget.

Mister erfarne sykepleiere

– Grunnen til at vi startet med CEN-kurs på Ahus var at vi hadde problemer med å holde på erfarne sykepleiere. Det har vært vanskelig å få videreutdanne folk, siden det ikke har vært noen videreutdanninger i akuttmedisin eller akuttsykepleie. De har da valgt anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie, og da har de blitt borte for avdelingen, forteller han

Mer familievennlig

– For oss som har jobbet lenge og har familie, egner det seg ikke alltid å ta videreutdanning. Hvordan skal man da få til fagutvikling og beholde folk, lurte vi? CEN var svaret.

– Nå er du vel fri til å skifte avdeling? Bindingstiden er over?

– Jeg har ingen planer om det. For min del er CEN-kurset bare en bonus. Jeg hadde blitt uansett, sier  Fredrik Wennerström.

Les hva fagruppelderen mener:  Vil heller ha masterutdanning i akuttsykepleie

Les mer om akuttmottaket:

– Vi er ikke lenger legens håndlangere

Sykepleier setter anestesi for raskere smertelindring

Fikk endelig en sykepleiervennlig sjef

 

 

 

 

Vi hadde problemer med å holde på erfarne sykepleiere.
Fredrik Wennerström, akuttmottaket på Ahus

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse