fbpx Vil heller ha masterutdanning i akuttsykepleie Hopp til hovedinnhold

Vil heller ha masterutdanning i akuttsykepleie

Sandra Baldursson, leder Landsgruppe av Akuttsykepleiere (NLAS)

– Et nettkurs kan ikke erstatte en utdanning med kvalitetssikret teori og praksis, sier Sandra Baldursson, leder i faggruppen for akuttsykepleiere. 

Sandra Baldursson er leder i Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Akuttsykepleiere (NLAS).

Hun jobber på akuttmottaket på Arendal sykehus. Der er hun fagutviklingssykepleier og traumekoordinator. I Arendal er fire av sykepleierne i gang med det amerikanske CEN-kurset, som er nettbasert.

CEN står for Certified Emergency Nurse. I USA har over 30 000 sykepleiere gjennomført sertifiseringen.

Les om sykepleierne i Drammen som lærer akuttsykepleie «the American way» og skryter av CEN-kurset.

Startet i Drammen

De begynte i Drammen: Da akuttmottaket på sykehuset der ville ha kunnskapsrike sykepleiere, fant de det amerikanske kurset i akuttsykepleie. Høsten 2014 tok fire sykepleiere fra Drammen eksamen i USA. Dermed ble de sertifisert som akuttsykepleiere.

Siden har flere gjort det samme, og akuttmottakene på Ahus, i Bodø, Kristiansund, Arendal, Kristiansand og Flekkefjord fulgt etter pionerene i Drammen.

Vil bli spesialitet

Baldursson er ikke udelt begeistret:

– Jeg er sånn passe fornøyd med dette kurset. Det er alltid bra med kunnskap, men vi jobber veldig for å utvikle videreutdanningen, sier hun.

Videreutdanningen i akuttsykepleie foregår i Fredrikstad, på Høgskolen i Østfold. Også Høgskolen i Sør-Trøndelag (Trondheim) har utdannet akuttsykepleiere, men gjør ikke det for tiden.

– Vi ønsker en masterutdanning i akuttsykepleie med nasjonal rammeplan på lik linje med utdanningene innen anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie, sier hun.

Kritisk til manglende praksis

Baldursson er kritisk til at CEN-kurset har et høyt teoretisk nivå og ikke inneholder noen praksis:

– Det er et tøft kurs, nesten på legenivå. Dessuten er det veldig amerikansk, en pugge-greie. Jeg, som har videreutdanning i anestesi- og intensivsykepleie, synes det er vanskelig.

Baldursson tror likevel kurset er greit for noen:

– Men jeg vet ikke om det er dette som passer for sykepleiere i jobb i et akuttmottak. Et slikt kurs kan ikke erstatte en videreutdanning med både praksis og teori som er kvalitetssikret.

– Ikke kluss det til

– Frykter du at slike kurs utkonkurrerer utdanningen?

– Jeg håper inderlig ikke det. Sykepleierne må gå på alle kurs de vil, det er veldig positivt med sykepleiere som er faglig interessert. Det må bare ikke klusse til arbeidet vårt for å få akuttsykepleie som en egen spesialitet.

Faggruppen NLAS har nå 710 medlemmer. De er sykepleiere med eller uten videreutdanning i akuttsykepleie, og de arbeider i akuttmottak, AMK-sentraler, prehospitale tjenester, legevakt, legevaktsentraler og andre akuttmedisinske arbeidsfelt.

Les også:

Lærer akuttsykepleie «the American way»

Kurset er veldig amerikansk, en pugge-greie.
Sandra Baldursson, faggruppen for akuttsykepleiere

0 Kommentarer

Annonse
Annonse