fbpx Helsetilsynet sier nei til undersøkelseskommisjon Hopp til hovedinnhold

Helsetilsynet sier nei til undersøkelses­kommisjon

Helseminister Bent Høie utenfor Stortinget

Flertallet i Arianson-utvalget sier nei, Helsetilsynet sier også nei. Det kan tyde på at Bent Høie ikke får noen "havarivernkommisjon" for helsetjenesten.

Høringsfristen til regjeringens NOU: "Med åpne kort", gikk ut 1. mars.

NOU-en tar for seg hvordan myndighetene skal håndtere og forebygge alvorlige hendelser i helsevesenet. Oppdraget er et resultat av at helseminister Bent Høie lenge har ønsket seg en egen havarivernkommisjon for helsetjenesten.

Nei takk

I høringsforslaget som er sendt ut, sier flertallet av Arianson-utvalget nei til å opprette en slik undersøkelseskommisjon. Han sa da at han fremdeles ikke ville gi opp håpet om en slik kommisjon.

Nå sier også Helsetilsynet nei takk i sitt høringssvar.

- Hvis en kommisjon likevel opprettes forutsetter vi at en undersøkelseskommisjon vil kunne supplere virksomhetenes eget ansvar og tilsynsmyndighetens arbeid når det gjelder å sikre kvalitet og pasientsikkerhet. Vi er enige med utvalgets flertall i at en undersøkelseskommisjon ikke kan komme til erstatning for tilsyn, skriver Helsetilsynet i sitt høringssvar.

LES OGSÅ: Anbefaler ikke egen "havarivernkommisjon" for helsetjenesten. 

Kommunene inn i meldeordningen

Selv om Helsetilsynet slutter seg til mange av anbefalingene og forslagene i NOU-en, mener Helsetilsynet at andre løsninger er mer hensiktsmessige. De trekker spesielt frem at mange av forslagene er svært ressurskrevende og kostbare i forhold til hva som kan ventes av effekt.

- Helsetilsynet mener at varsler om alvorlige hendelser fortsatt bør behandles av en enhet med solid helsefaglig og juridisk kompetanse, ifølge høringssvaret.

Helsetilsynet ønsker at meldeordningen også skal gjelde kommunal helse- og omsorgstjeneste.

- Men en slik utvidelse bør skje trinnvis for å utvikle kriterier for å melde og høste erfaringer om kostnader, effekt, omfang og innhold, skriver de.

Felles meldeportal

Helsetilsynet støtter forslaget om en felles meldeportal.

- Det har vist seg vanskelig å skille mellom hva som bør meldes, hva som må varsles, hva som bør bringes til fylkesmannen som tilsynsmyndighet og hva som bør kanaliseres til andre instanser, ifølge Helsetilsynet.

De mener en ryddig meldeportal kan forhindre at viktig informasjon om alvorlige hendelser kanaliseres feil.

Sier ja til å innvolvere brukerne

Helsetilsynet støtter utvalget når det gjelder å involvere pasienter, brukere og pårørende.

- For å lære av alvorlige hendelser må helsetjenesten lytte og samarbeide slik at pasienter og pårørendes erfaringer verdsettes og utnyttes. Ikke bare tjenestene, men også tilsynsmyndigheten, må videreutvikle arbeidet med å innhente og bruke pasienter og pårørendes erfaringer, skriver Helsetilsynet i sitt høringssvar.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse