fbpx 1 av 3 strøk i anatomi, fysiologi og biokjemi Hopp til hovedinnhold
Nasjonal deleksamen:

1 av 3 strøk i anatomi, fysiologi og biokjemi

Bildet viser en blyant brukket i to.

– Dette må institusjonene ta på største alvor, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

I dag la Nokut frem resultatene fra de nasjonale deleksamenene som 12 av 28 sykepleierutdanninger gjennomførte i desember 2015.

1 791 studenter tok samme eksamen i fysiologi, anatomi og biokjemi.

Bekymret

Resultatene bekymrer NOKUT-direktør Terje Mørland:

– Når 43 prosent av studentene får karakteren E eller F, og hele 29 prosent stryker, indikerer det at mange studenter har et svakt kunnskapsnivå i anatomi, fysiologi og biokjemi og sliter med dette faget. Det er ikke et nytt problem, men noe som institusjonene må ta på største alvor, sier han.

Illustrasjon: Karakteroversikt i prosent

Verst i nord

Sykepleierstudentene ved Høgskolen i Narvik og Universitetet i Tromsø gjorde det dårligst. Studentene her scoret i snitt E.

Kun to institusjoner hadde C i gjennomsnitt og begge ligger i Bergen: Haraldsplass og Høgskolen i Bergen.

De resterende åtte sykepleierutdanningene scoret D i snitt.

Tabellen viser gjennomsnittet for hver institusjon.

- Mye av årsaken til variasjonen kan forklares ved å se på studentenes kompetanse når de begynner på studiet, sier Mørland.

Han får støtte av Mia Andresen, leder av NSF Student.

- Utdanningene som tar opp sykepleierstudenter med lavt karaktersnitt fra videregående har høyere strykprosent. Opptakskrav må derfor innføres brennkvikt, sier Andresen.

Minister positiv til opptakskrav

Det er kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen positiv til.

- Jeg er for en slik tanke. HiOA har fått dispensasjon og skal fra 2017 innføre karakterkrav i norsk. Det vi likevel ikke må glemme, er at når vi setter nasjonale inntakskrav, så stenger vi en dør, sier han.

Håper utdanningene bruke resultatene

NOKUT-direktøren håper utdanningene bruker resultatene til å gjøre undervisningen bedre.
– Institusjonene har selv ansvaret for å styrke undervisningen og sette inn tiltak der det er behov. Nasjonale deleksamener gir fagmiljøene muligheten til å sammenlikne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner. I en slik øvelse ligger det potensielt mye læring for institusjonene, som igjen gir muligheter til å forbedre seg, sier han.

Til høsten skal over 5 000 sykepleierstudenter gjennomføre nasjonal deleksamen.

- Jeg gleder meg, sier Mia Andresen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse