fbpx Legestudentene får nasjonal prøve Hopp til hovedinnhold

Legestudentene får nasjonal prøve

Bilde av to medisinstudenter som kikker inn i et medisinskap

24. mars skal avgangsstudenter ved alle medisinutdanningene for første gang avlegge den samme prøven. 

Nå skal også medisinstudentene gjennomføre en pilot med nasjonal prøve, men det er ikke en eksamen slik det er for sykepleierstudenter. Resultatene til medisinstudentene havner ikke på vitnemålet, men de får en anonymisert rapport, basert på kandidatnummer, der de kan sammenlikne egen prestasjon med gjennomsnittet på studiestedet og på landsbasis innenfor hvert av fagområdene som inngår i prøven.

120 spørsmål

Medisinstudenter som går siste halvår av utdanningen skal besvare 120 flervalgsspørsmål innenfor seks medisinske fagområder. Prøven gjennomføres fra klokka 09.00-13.00 på de ulike lærestedene.

– Hensikten med prøven er at vi ønsker en sammenlikning på tvers av studiesteder i Norge, for å utvikle kvaliteten og avdekke systematiske svakheter ved studiestedene. Hvis studentene ved ett studiested får gjennomgående dårligere resultater enn et annet, er det grunn til å tro at det er mer betinget av systemet enn av de enkelte studentene, sier professor ved Universitetet i Oslo og prosjektleder, Jan Frich til Dagens Medisin,

Den andre hensikten er å gi en tilbakemelding til studentene, som får mulighet til å se hvor de står sammenliknet med gjennomsnittet på sitt studiested og landsgjennomsnittet.

Teste kunnskapsnivået

Piloten vil ta utgangspunkt i følgende fagområder: kardiologi, torakskirurgi, gastroenterologi, gastrokirurgi, nefrologi og urologi.

– Spørsmålene i prøven vil ha en allmennmedisinsk vinkling. Dette innebærer at de skal teste kunnskap du kan møte på som turnuslege eller lege i nybegynnerstilling ved sykehus eller i allmennpraksis. Oppgavene skal reflektere et kompetansenivå som forventes av en nyutdannet lege, står det i informasjonsmaterialet fra UiO.

Eksempel på oppgave

I veilederen for nasjonal prøve i medisin gis det eksempler på hvilke type oppgaver medisinstudentene kan forvente seg. Klarer du oppgaven? 

Case: En 65 år gammel mann våkner av sterke trykkende smerter midt i brystet. Han bor 40 kilometer unna nærmeste universitetssykehus. Pasienten er frisk fra tidligere og bruker ingen faste medisiner. Han ringer 113 og ambulansen ankommer pasienten 25 minutter etter symptomdebut. De tar et EKG av pasienten på stedet som sendes til sykehuset. EKG vises under.

Bilde av EKG

Spørsmål: Hvilket tiltak bør iverksettes?

A. Prehospital trombolyse og deretter transport til sykehus

B. Transport til sykehus for akutt koronar angiografi

C. Transport til sykehus for synkronisert elektrokonvertering

D. Prehospital elektrokonvertering med hjertestarter

Her får du fasiten

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse