fbpx - Jeg har ikke fått uttelling for videreutdanningen Hopp til hovedinnhold
Tok master "alle" er enige om at kommunene har behov for:

- Jeg har ikke fått uttelling for videreutdanningen

- Så vidt jeg vet, er det bare én av de elleve på kullet mitt som har fått relevant jobb etter endte studier, sier Stine Veronica Eriksen, som har en master i avansert geriatrisk sykepleie.

Helsemyndighetene oppfordrer sykepleiere til å ta en slik videreutdanning, og har for 2016 en videreutdanningspott på 21,6 millioner kroner som kommunene kan søke på.

Stine Veronica Eriksen var ferdig våren 2015, men har foreløpig ikke fått uttelling for videreutdanningen. 

- Nei, jeg har ikke fått uttelling, verken i jobb eller lønn, medgir hun.

Torsdag skal blant andre Helse- og omsorgsdepartementet, KS og utdanningene møtes hos Helsedirektoratet for å diskutere hva kommunene behøver av kompetanse framover.

Temaene som skal opp er hva slags funksjon og oppgaver sykepleiere med masterutdanning i avansert klinisk sykepleie bør ha i kommunene, og hvordan kompetansebehovene skal møtes av utdanningssektoren.


- Drømmejobben er tverrfaglig

Hun jobber nå som sykepleier ved observasjon og akuttkirurgisk avdeling ved Sykehuset Østfold. Aller helst vil hun ha en jobb der hun kan få brukt kompetansen.

Drømmejobben ville vært å jobbe i et tverrfaglig team i kommunehelsetjenesten.

- Som avansert geriatrisk sykepleier ser jeg for meg å utføre besøk hos pasienter som bor hjemme eller i kommunale institusjoner, som har kroniske og komplekse helseproblemer. En AGSer kan utføre systematiske kartlegginger og iverksette nødvendig helsehjelp til eldre pasienter som har behov for det. Utdanningen gjør også at jeg kan veilede og undervise andre ansatte.

Hun har spurt sine medkullinger om de har fått jobb som avansert geriatrisk sykepleier etter endt utdanning.

- Bare en av oss har en slik jobb i dag.


Topp til tå-undersøkelser

Hun håper at hun på sikt får brukt videreutdanningen:

- Utdanningen har gitt meg kunnskaper og verktøy til å kunne se det helhetlige pasientbildet hos den eldre pasienten. Jeg har lært å gjennomføre systematiske kartlegginger av eldre menneskers helsetilstand på et helt annet nivå enn hva jeg kunne tidligere.

- Det innebærer alt fra å utføre en ”topp til tå”-undersøkelse til å bruke standardiserte kartleggingsskjemaer for å oppdage sykdom eller helseplager, sier hun.

- Jeg har nå også utvidet kompetanse til å følge opp den medisinske behandlingen til denne pasientgruppen, og har større forutsetninger for å kunne legge til rette for sammenhengende helsehjelp i samhandling med ulike faggrupper, sier hun.0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse