fbpx Dette bør du vite om gentesting Hopp til hovedinnhold

Dette bør du vite om gentesting

DNA

Gentesting foregår i helsevesenet. Men stadig flere gjør det selv - via nettet.

​Tar man en gentest i helsevesenet, får man genetisk veiledning. Kjøper man en test via nettet, følger ingen veiledning.

Mange av de genetiske veilederne i de regionale kompetansesentrene er sykepleiere.

 • Det finnes både nyttige og unyttige gentester.
 • I genetisk utredning inngår pasientens sykehistorie, familiehistorie og gentesting.
 • Jo flere i en familie med samme kreftsykdom, og jo yngre de er, desto mer sannsynlig er det at kreften er arvelig.
 • Finner man en genfeil som forklaring på sykdom i en familie, kan friske familiemedlemmer tilbys prediktiv gentest for denne genfeilen.
 • Med prediktiv gentest kan man identifisere familiemedlemmer med reell risiko for familiens sykdom og «frikjenne» de som er uten risiko.
 • Blir det ikke påvist en sykdomsforklarende genfeil i familien, utelukker ikke det at sykdommen kan være arvelig.Genetikk er læren om biologisk arvelighet, det at en egenskap i en generasjon kan gjenfinnes i en senere generasjon.
   

  Om gener:

  Et gen er en del av arvestoffet. Kromosomene, som ligger inni cellekjernene, består av oppkveilete DNA-tråder. Kun 1,5 prosent av disse trådene utgjør gener. Hvert gen er en oppskrift til et protein.

  En gentest er en undersøkelse av en persons arvestoff (DNA) for å se hvilke genvarianter personen har. Man kan finne ut om disposisjoner for ulike egenskaper og sykdommer.

  En prediktiv test gjøres for å vurdere arvelig disposisjon for sykdom som eventuelt kan inntreffe senere i livet. 

  BRCA er en forkortelse for breast cancer. BRCA-genene beskytter mot bryst- og eggstokkreft. Når det er feil i disse genene, gjør de ikke jobben sin fullt ut.
  Kilder: Regionalt kompetansesenter for arvelig kreft (RKAK) og Folkehelseinstituttet


  Fallgruver ved selvtesting:
  • De gir ikke hele bildet.
  • De kan gi falsk trygghet.
  • De kan skape unødvendig bekymring.
  • Firmaene endrer stadig tilbudet: Man fristes til å kjøpe flere og flere.
  • Man vet ikke om prøven er tatt forskriftsmessig.

   

  Les også: Daniel sendte spyttet til USA for å teste genene

  Fagfolk er skeptiske til kommersielle gentester

  - Villscreening skaper mer problemer enn glede

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse