fbpx – Villscreening skaper mer problemer enn glede Hopp til hovedinnhold

– Villscreening skaper mer problemer enn glede

Petter Brelin

 Gentesting er et tema blant fastlegene.  – Vi er bekymret over testingen for allehånde sykdommer, sier Petter Brelin, leder for fastlegenes forening.

– Får fastlegene besøk av pasienter som har tatt kommersielle gentester?

– Det er ikke blitt noe volum ennå, men vi snakker om det i fagmiljøet. Klart vi er bekymret over testingen for allehånde sykdommer, sier Petter Brelin, leder av Norsk forening for allmennmedisin.

Han er fastlege i Halden.

Les om Daniel som sendte spyttet sitt til USA for å teste genene


Sjekket farskapet

– Jeg har ikke tatt imot noen i min praksis. Men jeg vet om menn som har sendt DNA av ungene sine til utlandet for å sjekke farskapet, forteller han.

– Vi er lite begeistret for tester som viser litt økt risiko for sykdommer du ikke kan gjøre noe med. Dessuten kan man ikke være sikker på kvaliteten på laben der arbeidet gjøres. Resultatene bidrar med fint lite.

– Hvordan vil dere ta imot slike pasienter?

– Hvis det er snakk om risiko for sykdom man ikke kan gjøre noe med, må vi diskutere om det er aktuelt å overvåke pasienten. Hvis noen for eksempel har fått vite at de har betydelig økt risiko for brystkreft, vil vi kanalisere pasienten inn i det faste opplegget, sier Brelin.


Liker den informerte pasient

– Kan ikke gentesting bidra til å forebygge helseproblemer?

– Villscreening er nesten aldri fornuftig. Det rammer helt tilfeldig og skaper mer problemer enn glede. Hvis en screening skal være meningsfull, må den gjøres kontrollert av deler av befolkningen.

– Er den informerte pasient krevende?

– Jeg er stort sett positiv til den informerte, kunnskapsrike pasient. De aller mest orienterte stiller spørsmål ved hvorfor de skal ta en test. De tenker slik: «Hva kan den gjøre? Hvis den ikke gir meg et bedre liv, avstår jeg.» Troen på genetisk testing er kanskje litt overdrevet.


Etiske problemer med diabetestest på babyer

Brelin minner om da Folkehelseinstituttet testet babyer for diabetes type 1. Foreldre som fikk vite at barna deres hadde økt risiko for sykdommen, kunne ikke gjøre noe for å forebygge.

– Det prosjektet ble stoppet av etiske årsaker, sier Brelin.

Les om sykepleieren og legen som er skeptisk til kommersielle gentester

Hun tok gentest, og f jernet bryster og eggstokker 

Dette bør du vite om gentesting

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse