fbpx – Klarer oss ikke uten vikarer Hopp til hovedinnhold

– Klarer oss ikke uten vikarer

Bilde av uskarp sykepleier på medisinrom

– Vi er positive til alle tiltak som sikrer stabile tjenester. Men å kutte ut vikarer totalt, er urealistisk, sier Line Orlund, fylkesleder i NSF Oslo.

Før jul ble det kjent gjennom oppslag i Dagsavisen at det ved Oslos sykehjem ble ført over 4500 avvik i årets åtte første måneder.

– En gjennomgang viser at vikarer var involvert i mange av avvikene, sier Line Orlund.

Vil kaste ut vikarbyråene

Dette er en av årsakene til at helsebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, nå varsler at hun vil fase ut bruken av vikarbyrå.

– I dag kjøper vi tjenester for 60 millioner kroner, men jeg vet at det finnes alternativer. Hvis vi utforsker dem og jobber enda mer systematisk med sykefravær, så har vi mulighet til å spare inn, sier Thorkildsen til  nrk.no.

At Inga Marte Thorkildsen, varsler at hun vil fase ut vikarbyråene, overrasker ikke Line Orlund. Men hun mener det er viktig å skille mellom kortvarige vikarer som kommer inn uten opplæring og tar noen få vakter, og de langvarige vikariatene.

– Det sier seg selv at vikarer som kommer inn på en arbeidsplass uten opplæring, verken kjenner personalet, rutiner på arbeidsplassen, eller pasientene. Da øker sjansene for at feil oppstår. At byråden vil kutte i bruken av bemanningsbyråer, er bra. Men det er ikke gjort i en fei, sier Orlund.

Må ha vikarer

I dag har Oslo kommune inngått avtale med fire vikarbyråer som skal ringes i prioritert rekkefølge dersom sykehjem har behov for vikar.

– Vi må sørge for at alle stillinger er besatt og at det er nok ansatte til at man tåler et lite fravær på grunn av for eksempel sykdom, sier Orlund.

Fylkeslederen ønsker velkommen alle tiltak som gavner pasienter og ansatte. Men hun er også klar på følgende:

– Vi klarer oss ikke uten vikarer.

– I tillegg til må vi få opp bemanningen på sykehjemmene. Det er et problem at det er for mange små-stillinger. Slike stillinger er ikke særlig attraktive for fagpersoner og blir ofte stående ubesatte, eller dekkes opp av personer uten sykepleierkompetanse, sier Orlund.

Vikarpool

Orlund mener det er fornuftig å se på løsninger som kan være et alternativ til vikarbyråer.

– Kanskje er det fornuftig å opprette egne vikarpooler. Da vil vikarene få opplæring ved noen få tjenestesteder, slik at de kan steppe inn på kort varsel uten at pasientsikkerheten svekkes, sier hun.

– Har byråden bedt NSF Oslo om møte for å få innspill på hvordan vikarbruken kan reduseres?

– Nei, vi har ikke blitt kalt inn til møter før eller etter dette siste utspillet. Vi har imidlertid selv spilt inn forslag om blant annet å opprette egen vikarpool, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse