fbpx Vikarordning gir faste stillinger Hopp til hovedinnhold

Vikarordning gir faste stillinger

Vikarordningen gir de ansatte faste stillinger, og pasientene får se kjente fjes.

I Stord jobbes det aktivt for en heltidskultur i pleie- og omsorgssektoren. – Læringsutbyttet er veldig stort, sier sykepleier Ann Kristin Hatlevik.

Hatlevik fikk sin nåværende jobb som vikar i full stilling allerede før hun var ferdig med studiene. Hun er nå en av flere ansatte i Stord kommunes vikarpool.

Bedre for pasientene

I hjemmebaserte tjenester og på Stord sykehjem er det en vikarstab med faste vikarer som dekker kortidsfraværet lokalt på de to tjenestestedene, mens en vikarpool dekker fravær på over 16 dager, opptil seks måneder, i alle pleie- og omsorgsenhetene.

Ann Kristin Hatlevik er en av sykepleierne ansatt i vikarpoolen, og hun er godt fornøyd med ordningen.

– I stedet for å ha ti forskjellige vikarer i en stilling, så dekker en vikar hele vikariatet, sier Hatlevik.

– Det er også bedre for pasienten med færre sykepleiere, da er det ikke et nytt ansikt hver dag.

– Tror du en slik ordning ville vært en fordel å ha i alle kommuner?

– Absolutt, det er mange flere som får fast stilling, sier Hatlevik.

Skaper trygghet

Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i kommunen, Britt Sørensen Dalsgård, mener både ledere og ansatte tjener godt på en slik ordning.

– Det ligger en angst for at man skal bli sittende med folk man ikke har oppdrag til, men det er ikke noe vi opplever som problematisk, sier Dalsgård.

Dalsgård sier de ville fått altfor få søkere til en femti prosent stilling, men med hundre prosent faste stillinger er det ikke noe problem.

– Dette er en bra måte å løse en utfordring på, og en måte å gi folk hundre prosent stillinger, sier Dalsgård.

Sparer tid

Målet med ordningen var at avdelingslederne skulle bruke mindre tid på tilkalling av vikarer, holde oppe kvaliteten i tjenestene, samt gi flere ansatte hundre prosent stilling.

I vikarpoolen er det nå ansatt ni personer i full stilling, tre vernepleiere, tre sykepleiere og tre fagarbeidere. Disse dekker blant annet fødselspermisjoner eller langvarig planlagt sykefravær. Det er til sammen syv årsverk i vikarstaben i hjemmebaserte tjenester og på Stord sykehjem.

– Vi har faste ansatte som går inn og dekker opp ved fravær, i stedet for at det er tilfeldig hvem man får tak i, sier Dalsgård.

I tillegg jobber flere av studentene ved høgskolen i kommunens helsetjeneste.

Rett i jobb

Hatlevik er en av sykepleierne som jobber fast i vikarpoolen, og hun var ferdig utdannet sykepleier i 2015. Hun fikk jobben før hun var ferdig på sykepleierstudiet. har nå vært ansatt fast i kommunen siden august, og er i samme vikariat fra oktober til mars.

– Læringsutbyttet er veldig stort, og alle har forståelse at jeg er ny, sier Hatlevik.

Hun forteller at hun får opplæring på hver nye arbeidsplass. Enhetsleder Dalsgård kan fortelle at flere søkere ble trigget av det å kunne jobbe flere steder, og ikke være låst til en stilling.

– Det er en trygghet å være ansatt i hundre prosent fast stilling, sier Hatlevik.

– De sender meg dit det er behov i kommunen, men jeg har alltid full stilling. Det fungerer veldig bra.

Det er bedre for pasienten med færre sykepleiere, da er det ikke et nytt ansikt hver dag.
Ann Kristin Hatlevik

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse