fbpx Lik kvalitet i alle sykehjem Hopp til hovedinnhold

Lik kvalitet i alle sykehjem

Bent Høie i møte med styringsgruppa

Regjeringen mener det er for store variasjoner i kvaliteten i kommunehelsetjenesten. Det vil de gjøre noe med.

 

- Alle beboere på sykehjem skal ha et godt og likeverdig tilbud, men det er for store variasjoner i kvaliteten. Regjeringen vil derfor utvikle et felles verktøy for å sikre god praksis på alle landets sykehjem, melder Helsedepartementet.

I dag har styringsgruppa sitt første møte, og helseminister Bent Høie er til stede. Norsk sykepleierforbund er en av organisasjonene som nå skal ta fatt på arbeidet å lage en "trygghetsstandard" for norske sykehjem.

Felles standard

Når styringsgruppa er ferdig, ønsker regjeringen at de skal ha laget to sett kriterier: Ett for god praksis, og en metode for å implementere kriteriene ut i kommunene. Totalpakken skal fungere som en trygghetsstandard for tjenesten.

Kriteriene skal være enkle å bruke for kommuner og virksomhetsledere.

- Gjerne i form av en  sjekkliste eller lignende, sier departementet.

Trygt og godt

Trygghetsstandarden skal først prøves ut i noen få kommuner. Sluttproduktet skal være et kvalitetsutviklingssystem som kan tas i bruk av sykehjem over hele landet.

- En trygghetsstandard kan bidra til at pasientsikkerheten ivaretas bedre for beboere på sykehjem, og gi trygghet til de pårørende, sier direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog.

Skal være ferdig i 2018

- Har utvalget fått frist for når arbeidet skal være ferdig?

- Prosjektet skal være avsluttet i løpet av våren 2018, sier statssekretær i Helsedepartementet, Lisbeth Normann, til Sykepleien.

Hun sier videre at trygghetsstenadarden som innføres ikke vil føre til nye lovkrav.

- Trygghetsstandarden skal være et verktøy som skal hjelpe kommunene til å oppfylle de lovene som gjelder i dag, sier Normann.

Bemanningsnorm

- Er det tilsynsmyndighetene som skal føre kontroll med kommunene?

- Det vil ikke bli endringer i i forhold til dagens tilsynsordninger, sier hun.

- Vil en bemanningsnorm i sykehjem/kommunene være en naturlig del av kriteriene?

- Trygghetsstandard skal være et verktøy for å forbedre kvaliteten på det enkelte sykehjem. Å sikre tilstrekkelig og kompetent bemanning som møter beboernes behov vil være en sentral del av dette arbeidet, sier Normann.

Fase 1

Styringsgruppa skal i fase 1 av prosjektet, lage en plan som skal inneholde gruppas mandat, hvilken arbeidsform som skal benyttes og milpæler. Prosjektplanen skal i tillegg spesifisere hvilke krav som skal stilles for å bli valgt ut som forsøkskommuner.

Helsedepartementet har bestemt at utgangspunktet skal være mål beskrevet i Magnet/Pathway og skal deles opp i fem områder:

 1. Lederskap
 2. Organisering
 3. Profesjonell praksis
 4. Innovasjon
 5. Måling av resultater

Fase 2

I prosjektets andre fase skal Helsedirektoratet prøve ut systemet i forsøkskommunene som er valgt ut.

- Som et ledd i utprøvingen bør sykehjemmet få i oppdrag å gi konkrete eksempler på hvordan det arbeider for å implementere de ulike elementene i kvalitetsutviklingssystemet, ifølge departementet.

Disse skal lage felles standard

Helsedirektoratet skal lede prosjektet, mens styringsgruppen består av følgende organisasjoner:

 • Norsk Sykepleieforbund
 • Delta
 • Legeforeningen
 • Fagforbundet
 • FO
 • KS
 • Lørenskog kommune
 • Nasjonale Kompetansetjeneste for aldring og helse
 • Norsk Fysioterapiforbund
 • Pensjonistforbundet
 • Senter for alders- og sykehjemsmedisin

LES OGSÅ:

Samhandler bedre i små kommuner

- Fri oss fra aktivitetshysteriet

Her lages Norges beste sykehjemsmat

Vil kutte støtte til sykehjemsprester i Oslo

0 Kommentarer

Annonse
Annonse