fbpx – Redd kloden, jobb mindre Hopp til hovedinnhold
Klimakrisen

– Redd kloden, jobb mindre

Miljøforkjempere mener at redusert arbeidstid og mindre forbruk kan være med på å avverge en klimakrise. Men UNIO sier nei til seks timers arbeidsdag.  

I Paris jobber klodens nasjoner nå på spreng for å hale i land en avtale som kan bremse opp temperaturstigningen som følge av CO2-utslipp. De tiltakene som blir diskutert kan deles opp i to grupper: Tiltakene skal enten skal erstatte fossil energi med grønn energi, eller bremse opp forbruket av varer og tjenester som bidrar til de store klima-utfordringene.

Arild Hemstad, leder av Framtiden i våre hender, er sikker i sin sak: 

- Samfunnet vil i framtiden kunne produsere mer med mindre arbeidskraft. Å ta ut denne gevinsten i form av økt forbruk, vil skade miljøet så lenge vi ikke har en grønn økonomi basert på fornybar energi. Derfor er det smartere at vi i stedet jobber mindre. Å gå ned i arbeidstid, for eksempel gjennom innføring av sekstimers arbeidsdagen, er et fremtidsrettet tiltak.

Tjene mindre

Hemstad deltok i en paneldebatt på UNIO-konferansen på Sundvolden i går. Han understreket at det er problematisk at samfunnsøkonomien i dag er avhengig av stadig vekst i det personlige forbruket.

- Vi må hele tiden kjøpe mer for at vi skal holde alle i arbeid, men hva er vitsen om veksten setter oss i stand til å kjøpe stadig mer av det vi ikke trenger, mens kloden blir ødelagt? Kanskje vi heller skal jobbe litt mindre, tjene litt mindre, ikke kjøpe så mye og eie mindre. Smartteknologi vil sette oss i stand til å leve gode liv uten at vi alle sammen må eie ting som står ubrukte store deler av året.

Men Hemstads oppfordring om at arbeidstakerne bør jobbe mindre, fant lite gjenklang hos avtroppende UNIO-leder Anders Folkestad.

- UNIO går ikke inn for sekstimersdagen. Historisk sett har arbeiderbevegelsen jobbet for å hente ut økt produktivitet gjennom kortere arbeidstid, men dette er ikke aktuelt nå. Vi frykter at sekstimersdagen bare vil føre til økte lønnsforskjeller i samfunnet. Å få alle ut i arbeid, helst i heltidsstillinger, er for oss det viktigste tiltaket for å opprettholde velferdsstaten og for utligne lønnsforskjellene i samfunnet, mente Folkestad.

- Ingen løsning

Heller ikke Spekter-leder Anne-Kari Bratten vil redde kloden ved å la norske arbeidstakere jobbe mindre. Hun vil tvert i mot at helsepersonell skal jobbe mer.

- Norge er i verdenstoppen i velferd, og vi er allerede gode på omstilling og på innføring av ny teknologi. Men å la helsepersonell jobbe mindre, er ingen løsning. Vi vil mangle 85 000 helsearbeidere om få år, og må derfor ta i bruk den ubenyttede arbeidskraftreserven som vi har. Problemet er jo at sykepleiere og annet helsepersonell allerede jobber altfor mye deltid. I praksis har sykepleierne i gjennomsnitt allerede en sekstimers arbeidsdag, når man regner inn alle som jobber deltid. Vi vil bare kunne løse våre utfordringer hvis de jobber mer, og tror neppe at mindre lønn er noe arbeidtakerne vil gå med på, bedyret Bratten.

Ikke bokstavelig ment

FIVH-leder Arild Hemstad mener at sekstimersdagen ikke må forstås for bokstavelig.

- For mange er jobben ikke bare et gode. Vi har undersøkelser som viser at folk heller vil ha økt fritid enn mer i lønn. Slett ikke alle ønsker en heltidsjobb. Mer fritid kan gi økte muligheter til å ta seg av familien og delta i dugnader og frivillig arbeid. Uansett vil det å redde kloden være overordnet alt annet. Forbruksveksten må ned.

Anne-Kari Bratten, som representerer arbeidsgiverne på sykehusene, blir heller indignert over Hemstads påstander.

- Jeg er helt enig at vårt forbruk må være bærekraftig. Men det blir helt feil å argumentere med at redusert arbeidstid vil kunne løse noe av våre utfordringer. Frivillighet og dugnad er vel og bra, men omsorg, pleie og barnepass skal ikke være familiens ansvar. I Norge mener vi at du ikke skal være avhengig av ressurssterke pårørende for å få god omsorg. Derfor skal helsetjenestene være et offentlig ansvar.

Flere "frilansere"

Anders Folkestad, som i disse dager takker av som UNIO-leder, medgir at ny teknologi uansett vil skape store utfordringer - og muligheter - i arbeidslivet. Nye internett-baserte løsninger vil kunne føre til at vi kan eie mindre og jobbe smartere. Men det kan sette velferdsstaten og opparbeidete rettigheter også i fare.

- Vi må bli flinkere til å ta i bruk ny teknologi i arbeidslivet. Men vi kan ikke lukke øynene for at det er problematisk når stadig flere jobber uten fast arbeidstid og uten fast tilknytning til en arbeidsgiver. Transportjenesten Uber viser noe av disse utfordringene. Det er en smart løsning, men de betaler ingen skatt. Hva skjer da hvis folk blir syke?

LES OGSÅ:

Exit Folkestad

Velferdsteknologien finnes, men helsevesenet sliter med å ta den i bruk

Erna Solberg vil at sykepleierne skal jobbe smartere

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse