fbpx Syv av ti sykepleiere som jobber deltid, ønsker seg ikke heltidsstilling Hopp til hovedinnhold

Syv av ti sykepleiere som jobber deltid, ønsker seg ikke heltidsstilling

Bildet viser tre sykepleiere. Den i midten holder en klokke.

Et stort flertall av norske sykepleiere i deltidsstillinger ønsker seg ikke heltidsstillinger, viser en ny undersøkelse.

  • NB: Denne saken er oppdatert 12. mai etter at en tidligere publisert versjon presenterte feil tall.

Det er ikke slik at de fleste sykepleiere i deltidsstillinger helst skulle jobbet heltid.

Det går frem av den ferske undersøkelsen «Medievaner og holdninger blant sykepleiere» som Respons har laget på oppdrag fra Nordiske mediedager.

Ville valgt deltid

I undersøkelsen svarer hele 72 prosent av de spurte som i dag har deltidsstillinger, at de også ville foretrukket dette dersom de kunne velge fritt.

Kun 26 prosent ville valgt heltidsstilling, mens 2 prosent var usikre.

I samme undersøkelse oppgir 70 prosent at de i dag jobber heltid.

NSF jobber for mer heltid

Samtidig jobber Norsk sykepleierforbund (NSF) aktivt for å øke antall heltidsstillinger blant sine medlemmer.

– NSF har et landsmøtevedtak på at vi ønsker å fremme heltid, og dette arbeidet står fast, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Hun understreker at for å nå dette målet, er forbundet avhengig av at arbeidsgivere utlyser hele faste stillinger og at lønns- og arbeidsvilkårene er slik at sykepleiere ønsker å jobbe heltid.

– Normalen i norsk arbeidsliv er heltid, og da må det legges til rette slik at også sykepleiere ønsker å jobbe heltid og står helt til pensjonsalder, sier By.

Sykepleiestudenter vil jobbe heltid

En holdningsundersøkelse blant sykepleiestudenter fra 2012 viste at kun 35 prosent av studentene i 2012 var deltidsorientert, mot 75 prosent i 2001.

At de er deltidsorienterte vil si at de ser muligheten for deltidsarbeid som viktig for valg av yrkesutdanning og framtidig jobb, ifølge en artikkel om saken på Forskningsrådets nettsider.

– Om noen år vil sykepleiere med ønske om heltidsarbeid utgjøre en langt større andel av alle sykepleiere enn de gjør i dag, mente da seniorforsker Bente Abrahamsen ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Om undersøkelsen

Den nye spørreundersøkelsen fra Respons er foretatt blant 725 representativt utvalgte medlemmer av NSF, tilfeldig trukket fra medlemslister etter samtykke fra forbundet.

Det må legges til rette slik at også sykepleiere ønsker å jobbe heltid.
Eli Gunhild By, forbundsleder i NSF

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse