fbpx Alle bør få samme tilbud Hopp til hovedinnhold

Alle bør få samme tilbud

Behandlingstilbudet for slagpasienter varierer stort. Men nye retningslinjer kan gi likere behandling.

I vår kom nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.

– Bedre kunnskap om symptomer, både blant helsepersonell og folk flest, skal sørge for at pasienten får raskere og bedre behandling, sier avdelingsdirektør Cecilie Daae i Helsedirektoratet.

Med bedre rutiner lokalt kan man lettere unngå forsinkelser. Pasientene bør innlegges i slagenheter, ifølge retningslinjene.

– Det er dokumentert at det er best. Vi er opptatt av helhetlige løp. Rehabilitering skal skje fra første dag. Behandlingen er endret fra «vi får se åssen det går» til å være akutt og umiddelbar.

 

Informerer
Men helseforetakene må selv ta ansvar for å etablere slagenhetene.

– Gjør de det?

– Det er store ulikheter i tilbudet, men vi oppfatter at det raskt blir bedre utbygget.

Retningslinjene tar for seg fire områder: Akuttfasen, sekundærforebygging, rehabilitering og behandlingskjeden.

– Hvordan passer dere på at retningslinjene blir fulgt?

– Et viktig spørsmål. Vi er opptatt av at de følges. Men det betyr ikke nødvendigvis at vi lykkes godt nok med implementering. Vi har derfor lagt stor vekt på dette.

Helsedirektoratet satser på å spre informasjon. Daae viser til at retningslinjene fins i både full- og kortversjon, og en webversjon er tilgjengelig på Helsebiblioteket.

– Bør hver enkelt sykepleier lese hele retningslinjen på 200 sider?

– Hver helsearbeider som er i kontakt med slagpasienter, bør i hvert fall lese kortversjonen. Så kan de lese mer nøye om de ulike områdene, avhengig av hva de jobber med og har interesse for. Hele befolkningen bør gjøres kjent med varselsymptomene.

 

Ønsker mer trombolyse
– Er helsetjenesten forberedt på at antallet slagpasienter vil øke med en aldrende befolkning?

– Det beste er selvsagt å forebygge. Men målet er at alle skal bli like godt vurdert og få god behandling. Du er ikke fortapt om du ikke er egnet for trombolyse.

Rundt åtte av ti norske sykehus gir trombolyse i dag.

– Men andelen pasienter som får slik behandling varierer fra sykehus til sykehus. Vi ønsker at andelen går opp, sier Daae.

I 2011 skal det innføres en ny kvalitetsindikator om dette. Den skal fortelle hvor mange pasienter som får trombolysebehandling innen tre timer.

 

Fakta om hjerneslag:

  • Omfatter hjerneinfarkt (85-90 %) og hjerneblødninger (10-12 %).
  • 15 000 får hjerneslag årlig i Norge.
  • 5 500 av disse dør.
  • Den tredje største dødsårsak i Norge.
  • Flertallet av de som overlever, er selvhjulpne etter
  • et halvt år.
  • 40 000 lever nå med funksjonstap.
  • Trombolyse har stor effekt på blodpropp.

Kilde: Norsk helseinformatikk

 

 

 

 

Det er store ulikheter i tilbudet.

5 på gangen Forrige artikkel