fbpx Høringsfrist om leveår Hopp til hovedinnhold
Prioriteringdebatt:

Høringsfrist om leveår

Hva er rettferdig prioritering når ikke alle får den behandlingen de ønsker?

Dette er spørsmål som i disse dager diskuteres, og svarene finslipes rundt om i helse-Norge.

På fredag går høringsfristen ut for NOU-en Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsevesenet. Høringssvarene skal danne grunnlaget for en Stortingsmelding om hvordan prioriteringer i helsevesenet skal gjøres i fremtiden. 


Kriterier for rettferdighet

Det overordende målet i utredningen er at det skal være flest mulig gode leveår for alle, rettferdig fordelt. 

Utvalget foreslår tre kriterier for å oppnå dette:

  • Helsetap 
  • Helsegevinst 
  • Ressurser 

Alder skal ikke telle alene, men utvalget vil prioritere helsegevinst til de dårligst stilte høyest. 

Ole Frithjof Norheim, professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen har ledet Prioriteringsutvalget. Han har tidligere uttalt at det dristigste i rapporten har vist seg å være økt åpenhet om prioritering.

- Vi trodde ikke det var dristig, men når vi ser reaksjonene blant folk, skjønner vi at åpenhet trengs, sa han til Sykepleien.


Hvem skal høres?

Prioriteringsdebatten har gått høyt etter at prioriteringsutvalget startet arbeidet med rapporten, som ble sendt ut på høring i november i fjor. 

Helsedebattant Lise Askvik er en av mange som har engasjert seg sterkt i prioriteringsspørsmålene. Hun mener sparing bør foregår på andre arenaer enn helse

Helseminister Bent Høie sa i forkant av lanseringen av NOU-en «Det kommer sjelden fram hvem som ikke får – når noen får. Prioriterer vi dem med de sterkeste stemmene i mediene går det utover dem som ikke har noen stemme. Bak hver pasient som står frem står det tusen andre pasienter, mange av dem med minst like store behov.»

Sykepleier og phd i profesjonsstudier Marita Nordhaug, mener fagligheten lett blir satt under press i prioriteringsdebatten:

- Vel intenderte politiske og organisatoriske beslutninger og prioriteringer ender ikke sjelden opp som dilemmaer mellom ressurshensyn og faglig kvalitet i hvert enkelt møte med pasientene, skriver hun i Sykepleien.

Ivar Sønbø Kristiansen ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo har i Dagens Medisin foreslått at det skal innføres en handlingsregel når det gjelder helseprioritering:  Den som foreslår at noe prioriteres opp, bør angi konkret hvilke tiltak som kan prioriteres ned og som derfor blir skjøvet ut.

Høringsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet kan leses her.

 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse