fbpx Konkurranse er feil medisin Hopp til hovedinnhold

Konkurranse er feil medisin

Administrerende direktør i Helse Nord ønsker ikke mer konkurranse mellom sykehusene.

Mer konkurranse mellom sykehus er ikke riktig medisin for å utvikle norsk spesialisthelsetjeneste. 

Konkurransetilsynets direktør Christine B. Meyer tok i en kronikk i Dagens Næringsliv denne uken til orde for sterkere konkurranse mellom sykehus i Norge. Den medisinen vil ikke jeg skrive ut. Tvert i mot.

Hovedårsaken er medisinens spesialisering og økende fragmentering. Færre og færre sykehus gjør alt og færre og færre sykehus gjør det samme. Stadig flere pasienter må ved sykdom innom flere sykehus for å få tilgang til spesialisert diagnostikk og behandling. Bare slik får folk en likeverdig sjanse til et godt behandlingsresultat.

Norge er ikke tjent med, verken faglig eller økonomisk, at flere sykehus bygger seg opp til å kunne gjøre alt. Et system med økt konkurranse mellom sykehus vil, når vi vet hvor mange pasientforløp som går på tvers mellom sykehus og fordrer utstrakt samarbeid, ha enorme transaksjonsomkostninger.

Samarbeidet i og mellom sykehus må styrkes. I Helse Nord skjer det gjennom felles IKT-systemer, utvikling av felles pasientforløp og omfattende faglig samarbeid. Det er vanskelig å se hvordan det kan realiseres i et system bygd på konkurranse.

Sykehusene og fagmiljøenes viktigste konkurranse må være å konkurrere med seg selv særlig på kvalitet, men også på effektivitet. I økende grad har vi data om kvalitet på diagnostikk og behandling. Pasientenes egne erfaringer med sine møter med helsetjenesten kartlegges. Disse resultatene er viktige drivere for forbedring av egen virksomhet.

Et svært nødvendig tiltak er økt åpenhet om resultater og innsyn i sykehusenes virksomhet, både for at pasientene skal kunne velge sykehus basert på kunnskap om kvaliteten og for at vi skal kunne lære av hverandre. Dette er på full fart inn og kvalitetsdata på helsenorge.no gir stadig bedre uttrykk for sykehusenes faglige virksomhet.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.