fbpx Feilinformasjon fra NSF-tillitsvalgt Hopp til hovedinnhold

Feilinformasjon fra NSF-tillitsvalgt

Fagsjef Cathrine Henning i Spekter reagerer på NSF-hovedtillitsvalgt Kenneth Sandmo Grip sitt Innspill "Modernisering?".

På sykepleien.no 13. juni (« Modernisering?") presenterer hovedtillitsvalgt Kenneth Sandmo Grip i Norsk Sykepleierforbund (NSF) påstander om hva Spekter mener som ikke har rotfeste i virkeligheten. Det er sterkt kritikkverdig at en representant for NSF lirer av seg feilinformasjon på denne måten.

Han hevder blant annet at Spekter helst hadde sett at hele tillitsvalgtordningen hadde blitt «lagt bakerst på hylla». Dette er direkte feil, og en påstand jeg vil tilbakevise på det sterkeste.

Spekter har tvert imot alltid understreket viktigheten av å ha et organisert arbeidsliv. Den norske modellen med egalitære verdier, høy produktivitet og høy omstillingsevne er muliggjort blant annet av høy organisasjonsgrad på begge sider av bordet.

Grip fremfører også bekymring for at den norske modellen kan «bli skrotet» dersom regjeringens forslag til endringer av arbeidsmiljøloven gjennomføres. Jeg antar at hans syn ikke er representativt for NSF spesielt og arbeidstakerorganisasjonene generelt. Det er intet mindre enn oppsiktsvekkende dersom arbeidstakersidens tiltro til den norske modellen er så lav at selv relativt små justeringer i én av Norges lover kan føre til modellens sammenbrudd - særlig når vi vet at de foreslåtte endringene i arbeidstidsreglene ikke engang utvider yttergrensene i dagens lovverk.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse