fbpx Krever 250 nye millioner til helsesøstre Hopp til hovedinnhold

Krever 250 nye millioner til helsesøstre

Eli Gunhild By, leder i Norsk sykepleierforbund (NSF), krever at det blir bevilget 250 øremerkede millioner til skolehelsetjeneste og helsestasjon.

Bakgrunnen for kravet er Sykepleiens undersøkelse som viser at under halvparten av de statlige overføringene som var tiltenkt skolehelsetjeneste og helsestasjonsvirksomhet, har gått til å ansette flere helsesøstre.


135 nye helsesøsterårsverk

Sykepleien har fått svar fra 356 kommuner, som i beste fall har ansatt 135 nye helsesøstre for pengene de har fått.


Forventet minst 300

By forventet minst 325 nye helsesøsterårsverk ut av potten som totalt var på 180 millioner kroner. Helse- og omsorgsdepartementet har anslått at summen ville rekke til 300 nye årsverk. Pengene ble gitt som frie midler, men med en føring om å bruke dem på skolehelsetjeneste og helsestasjon.


Krever øremerking

Nå krever altså NSF nye 250 millioner kroner, som skal være øremerket til tjenesten i 2015. Pengene skal være en del av en forpliktende opptrappingsplan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Kravet fra NSF vil bli tatt opp i et møte med helseminister Bent Høie.Les mer om helsesøsterårsverkene her