fbpx Sykepleiere overtar oppgaver Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere overtar oppgaver

Spiller det noen rolle for kvaliteten om sykepleier overtar enkelte legeoppgaver? Kunnskapssenteret har sett på saken.

Sykepleier Siv Lock i England gjør mange fastlegeoppgaver, og kan forskrive hele den britiske Felleskatalogen om det skulle være.

Lock jobber ved legesenteret på Amersham helsesenter. Der sjonglerer hun mellom to jobber:

Dels er hun spesialsykepleier med full forskrivingsrett ved senterets sykepleierstyrte klinikk.

– Jeg skal diagnostisere, forskrive og henvise, sa Lock i et intervju med Sykepleien våren 2012.

Dels er hun også "practice nurse". Da vaksinerer hun, tar blodprøver, gir råd om reisemedisin og prevensjon, skriver ut malariamedisin, forskriver hormoner for å utsette menstruasjonen og setter p-sprøyter. Hun tar også celleprøver i forbindelse med screeningprogrammet mot livmorhalskreft.

Storbritannia er blant de landene som har kommet lengst i Europa med å la sykepleiere overta legeoppgaver. Nå kommer Norge så smått etter. 

Les Sykepleiens tema om oppgaveglidning


Bedre og smartere

I januar lanserte helseminister Jonas Gahr Støre ti grep for å forbedre norske sykehus. Bedre og smartere oppgavedeling mellom ansatte i sykehusene var ett av punktene.

Kunnskapssenterert fikk oppdraget med undersøke effekter av oppgavedeling i sykehus for seks utvalgte områder.

- Vi fant store kunnskapshull for problemstillingen. For fire av de seks områdene fant vi ikke dokumentasjon som oppfylte våre kriterier for å kunne måle effekt, skriver forskerne i sin rapport. 

Kunnskapssenteret kunne derfor bare komme med konklusjoner på to av områdene.

Endoskopi

Det ene spørsmålet Kunnskapssenteret svarer på, lyder som følger:

- Hva er effekten av å overføre noen oppgaver i tilknytning til endoskopi fra leger til sykepleiere?

- Det er muligens ikke store forskjeller for pasientene for utfallene når det gjelder smerte, ubehag, gastrointestinale symptomer og livskvalitet, konkluderer Kunnskapssenteret.

Når det gjelder behov for assistanse, tidsbruk, antall polypper oversett, sigmoidoskopidybde, antall biopsier, umiddelbare komplikasjoner og kostnader gir ikke dokumentasjonen grunnlag for å si om det er viktige forskjeller mellom endoskopi utført av sykepleiere eller leger, ifølge Kunnskapssenteret.


Pasientoppfølging

- Hva er effekten av å overføre noen oppgaver i pasientoppfølging i poliklinikker fra leger til sykepleiere/fysioterapeuter?

- For pasienter med bronkiektasier er det muligens ikke store forskjeller i livskvalitet eller antall sykehusinnleggelser per pasient. Det er imidlertid mulig at det kan være større kostnader forbundet med bruk av sykepleiere, skriver Kunnskapssenteret i sin konklusjon.

For pasienter med revmatoid artritt kan pasienttilfredshet være noe bedre ved oppfølging hos sykepleiere enn hos revmatologer, melder Kunnskapssenteret.

- For voksne med kreft bruker sykepleiere muligens mer tid på konsultasjonen og tar flere blodprøver, men muligens er det ikke store forskjeller for pasienttilfredshet om kreftpasienten følges opp hos lege eller sykepleier, skriver Kunnskapssentteret i sin konklusjon.

Du kan lese hele Kunnskpassenterets rapport her.

 

 

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse