fbpx Pleieassistenter syr og gipser beinbrudd Hopp til hovedinnhold

Pleieassistenter syr og gipser beinbrudd

Når sykepleiere gjør legeoppgaver, forplantes oppgaveglidningen nedover i systemet.

I Storbritannia utfører mange pleieassistenter nå kompliserte sykepleieroppgaver. Ifølge det britiske helsevesenet er oppgavene til en pleieassistent:

 • Vask og påkledning
 • Mating
 • Hjelpe folk å bevege seg
 • Toalettassistanse
 • Re senger
 • Sørge for pasientens ve og vel
 • Monitorere pasienthelse ved å måle temperatur, puls, pust og vekt

Men ifølge en undersøkelse utført av Sykepleiens søsterblad i Storbritannia, Nursing Standard, er oppgavene i realiteten mye mer kompliserte enn som så. Å ta EKG, blodprøver og stelle sår har blitt rutine for pleieassistentene som hjelper sykepleiere. Noen har også avansert til å pleie ventilerte pasienter og administrere insulin og vanedannende legemidler.

2 554 pleiepersonell (hovedsakelig sykepleiere) svarte i november 2011 på hvilke komplekse oppgaver pleieassistentene utfører på deres avdeling. Dette er noen av svarene:

 • håndtere legemidler
 • ta blodprøver
 • skylle blæren
 • enkle og kompliserte sårstell
 • kateterisere
 • ta EKG
 • sette injeksjoner
 • suge luftveier
 • gipse beinbrudd
 • fjerne sårdren
 • måle lungekapasiteten
 • sy
 • legge venekanyle

Bekymringen er at opplæringen av pleieassistentene er både så manglende og varierende at det vil gå ut over pasientsikkerheten.

I mars skulle baronesse Emerton fremme et forslag i House of Lords om at alt hjelpepersonell i helsetjenesten må registreres. Da må opplæringen også bli mer standardisert. I dag er en slik registrering frivillig.

Forslaget fikk fått massiv støtte i fagmiljøet, men ble likevel trukket tilbake.

Kilde: Nursing Standard og UnisonFAKTA:

Britisk pleieassistent:

Health care assistants er en slags pleieassistenter med ulik type utdanning: Alt fra lærlingordning etter grunnskole til ulike kurs som på det meste omtrent tilsvarer fagbrevet til en helsefagarbeider.
Når de jobber med sykepleiere, kalles de også sykepleierhjelpere (auxiliary nurses).
 


Legger til rette i Danmark

Danske myndigheter har lenge vært opptatt av å øke muligheten for ny rollefordeling mellom helsepersonell.

Et eget regelverk som trådte i kraft i 2010 gir autoriserte faggrupper mulighet til å delegere oppgaver seg imellom. Det er den som delegerer som skal sikre opplæring og oppfølging. Noen oppgaver, som å skrive ut resepter og tvangsinnlegge pasienter, kan ikke delegeres til andre.

I Danmark er det sykehusene selv som står for utdanningen i kliniske spesialiteter, og utdanningen foregår der.

Kilde: Nye oppgaver, nye roller – Europas helsevesen i endring, Brusselkontoret AS, februar 2012


0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse