fbpx Samfunnsplikt å bli utslitt Hopp til hovedinnhold

Samfunnsplikt å bli utslitt

Sykepleiere er ettertraktet. Som arbeidskraft. Men høster mye pepper fordi de ikke jobber mer og ikke er fleksible nok.

Etter sommerens debatt rundt helgejobbing sitter jeg igjen med et inntrykk av at sykepleiere i Norge vil være minst mulig på jobb. Mer feil er det nesten ikke mulig å oppfatte sykepleiernes hverdag.

Pekefingeren blir rettet mot sykepleierne fra personer som vi skulle tro visste mer.

«Vi kan ikke basere driften av sykehus på frivillighet blant ansatte,» uttalte Anne-Kari Bratten, leder i arbeidsgiverforeningen Spekter til Dagens Næringsliv. Hun ønsker ikke at ansatte skal diktere arbeidsplanene på sykehusene. Skyteskiven er sykepleiernes motstandskamp mot å jobbe oftere enn tredje hver helg.

LO-leder Gerd Kristiansen synes heller ikke det er noe i veien for at ansatte i helse- og omsorgssektoren kan jobbe annenhver helg. Hun mener sykepleiere ikke gjør sin samfunnsplikt når de velger deltid. Der er det kun heltid som teller.

Hva helseministeren mener er ikke helt lett å få tak på. Til VG i sommer kom han med følgende klare beskjed til sykepleierne: «Jeg venter at de ansatte må utvise mer fleksibilitet i forhold til arbeidstider. Videre er det ikke en menneskerett å jobbe hver 3. helg.» Det var da. I siste Sykepleien skriver samme helseminister i et innlegg: «Jeg har alltid sett på sykepleieren som definisjon på en som er fleksibel.»

Det er nok ikke dumt å holde seg inne med sykepleierne. For helseministeren vil trenge mange fleksible sykepleiere når han nå vil legge til rette for utvidet åpningstid for planlagt virksomhet til klokka 21.00 ved landets sykehus.

Det er lov å ønske seg økt aktivitet. Men hvem skal gjøre jobben? Det er grenser for hvor fleksible ansatte kan og bør være. Sykehusene sliter allerede med å rekruttere spesialsykepleiere. Denne mangelen vil bare øke etter hvert som mange av dagens spesialsykepleiere snart går av med pensjon.

En som derimot er svært tydelig er administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Hun har besluttet å innføre inntil tre ekstra helgevakter og/eller 12,5 timers lange vakter ved sykehuset. På den måten skal Ahus fylle flere titalls udekkete vakter i turnusen ved sykehuset Det skal skje allerede fra 1. november.

Beordring er det nye rekrutteringstiltaket på Lørenskog. Hun vil neppe lykkes. Ansatte blir tvert imot tvunget til å slutte. Eller som en sykepleier ved Ahus sier til Klassekampen: «Jeg og kona jobber hver tredje helg, men ikke samme helg. Dermed har vi en frihelg sammen hver tredje helg.» Med enda mer helgejobbing må en av dem skifte jobb, er den klare meldingen fra sykepleieren som er glad i jobben og kollegene som han beskriver som en «fantastisk gjeng». Direktøren kan få enda flere vakter å fordele på enda færre og forbanna sykepleiere.

Ikke bare tvinges ansatte til å finne seg ny arbeidsgiver. Hvordan skal de i framtida klare å rekruttere nye sykepleiere til et sykehus som har så høy arbeidsbelastning?

Har ikke ledelsen fått med seg at det er stor mangel på sykepleiere? En mangel som prognosemakerne sier bare kommer til å stige. Og hva med framtida – ungdommen? De synes at sykepleieryrket er et av de viktigste yrkene man kan ha. Men de ønsker ikke selv å bli det. Eksempelet Ahus gjør dem ikke mer motiverte.

Dagens sykepleiere står på, tar ekstravakter, dobbeltvakter fordi flere og sykere pasienter trenger dem. Det er for pasientene de stiller opp. De trives med å jobbe med pasienter, sier de. Trass i konstant dårlig samvittighet for ikke å få gjort jobben godt nok.

Men det finnes alltid en grense. Og den skal arbeidsgivere og myndigheter passe seg for å trå over. Se på Sverige. Svenske sykepleiere strømmer til Norge. 10 000 kroner mer i måneden lokker. Det er ingen fare for at norske sykepleiere drar den motsatte veien. Men det viser at sykepleiere ikke finner seg i alt. Mange norske sykepleiere har allerede vendt yrket ryggen.

I dag arbeider rundt 8,5 prosent av landets sykepleiere i andre næringer. Dette tallet kan fort stige hvis ikke arbeidsgivere og myndigheter kjenner sin besøkelsestid. Årlig utdannes det rundt 3 400 sykepleiere. Det dekker knapt avgangen fra yrket.

Sykepleiere trengs ute i kommunene og i sykehusene hele døgnet, sju dager i uka hele året. «Dere er navet i systemet» skriver Jonas Gahr Støre i siste Sykepleien. Dette navet begynner nå å bli slitt. Det er for få tagger, og arbeidsbelastningen for tung.

Diskusjonen om å arbeide hver tredje eller hver andre helg handler ikke om vanskelige sykepleiere, men om ressursbruk, planlegging og lederskap.