fbpx Bør få tilbud om kurs Hopp til hovedinnhold

Bør få tilbud om kurs

Legemiddelhåndtering i sykehjem krever jevnlig oppdatering av kunnskap.

Artikkelen til Wannebo og medforfattere om legemiddelhåndtering i sykehjem viser at det er stort behov for mer kunnskap om legemidler blant sykepleiere i sykehjem. Dette stemmer godt overens med mine egne erfaringer fra praksis.

Artikkelen viser at det kan være nødvendig og hensiktsmessig å gjennomføre obligatoriske kurs i legemiddelhåndtering for alle sykepleiere ved sykehjemmene. Kompetanseheving innenfor legemiddelhåndtering er et av de aktuelle områdene som kan bli bedre utført. Artikkelforfatterne framhever at nyutdannete sykepleiere har mest kunnskap om legemiddelhåndtering. Sett i sammenheng med den stadige utviklingen og endringene innenfor legemiddelhåndtering, er det viktig at sykepleierne blir jevnlig oppdatert på dette området for å kunne gjøre sitt arbeid faglig og forsvarlig.

Artikkelen peker på mange viktige poenger på veien mot kvalitetssikring av legemiddelhåndtering i sykehjem. For at dette skal komme pasientene på sykehjemmet til gode, mener jeg man på generelt grunnlag bør arbeide for å gjøre legemiddelhåndtering interessant og tilgjengelig for alle sykepleiere. Gjennomføringer av kurs som kan bidra til dette krever faglig engasjement fra den enkelte sykepleier og at behovet blir fremmet ovenfor ledelsen. Legemiddelhåndteringen blir for dårlig kvalitetssikret når ansvaret kun ligger på individnivå med de usikkerhetsmomenter dette medfører. Jeg mener det beste ville være å legge hovedansvaret for kvalitetssikringen på ledelsen ved sykehjemmene da det vil bidra til å bedre kvaliteten på det arbeidet som gjøres innenfor legemiddelhåndtering. I tillegg til dette har den enkelte sykepleier et individuelt ansvar for å holde seg faglig oppdatert. 

Man skal være sterk for å sitte blant kollegaer å avsløre manglende kunnskap innenfor sitt eget fag. Derfor tror jeg mange velger å tie om sin mangel på kunnskap. Manglende kunnskap om legemidler hos helsepersonell er farlig for pasientene, og vi må derfor unngå at det kun blir opp til den enkelte å tilegne seg ny lærdom på dette området.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.