fbpx 1 milliard til uplanlagt arbeid Hopp til hovedinnhold

1 milliard til uplanlagt arbeid

OUS brukte 1 milliard kroner på arbeid som ikke var planlagt. I tillegg gikk det 153 millioner kroner til å leie inn vikarer.

Tallene gjelder for 2012.

De fleste av vikarene var sykepleiere eller spesialsykepleiere, ifølge Morten Meyer, assisterende HR-direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Lønn- og innleiekostnader totalt var knapt 13 milliarder kroner – 17 249 årsverk.

Årsverkene fordelte seg slik i 2012:

  • Fast lønn: 15 786
  • Variabel lønn: 1 280
  • Innleie fra vikarbyrå: 183

 

1 milliard i variabel lønn
Mens vikarbruken altså kostet altså 153 millioner, var kostnadene for variabel lønn vel 1 milliard kroner i 2012.

– Hva er variabel lønn?

– Lønn som ikke er fast lønn eller inngår i planlagt arbeidstid: Overtid, timebetalte ekstrahjelper, utrykning og uforutsette vakter.

– Er dette også flest sykepleiere/spesialsykepleiere?

– Nei, bruk av variabel lønn omfatter alle yrkesgrupper.

– Hvordan vurderer OUS disse tallene for over- og ekstratid?

– Andelen av variable månedsverk ved Oslo universitetssykehus er i 2012 om lag 7,5 prosent. Dette er gjennomgående lavere enn ved andre sykehus i Helse Sør-Øst, som opplyser å ha om lag 10 prosent variable månedsverk.

 

Kan spare på å ansette fast

– Er det et mål å ansette flere for å redusere de nevnte tallene?

– OUS vurderer løpende hva som er hensiktsmessig grunnbemanning. I noen tilfeller vurderes det som kostnadsbesparende å erstatte deler av variabel lønn med flere faste stillinger. Men som nevnt ligger OUS relativt sett lavere i andel variabel lønn enn øvrige sykehus i regionen.

 

– Målet er færre vikarer

– Men 153 millioner til vikarbyråer – man kunne ansatte et par hundre sykepleiere for den prisen?

– Det blir for enkelt å si. Mye av årsakene til innleie er at vi ikke klarer å fylle ledige stillinger i tide ved aktivitetssvingninger eller ikke får tak i kompetansen vi trenger ved ordinær utlysing.

– Det handler vel likevel om god planlegging?

– Ja, og det er et mål at vi gjennom god planlegging reduserer bruken av vikarbyrå som er kostbar arbeidskraft. Men rekrutteringsutfordringer, sykehusets akuttvirksomhet og svingninger i pasientaktivitet innebærer at slik planlegging noen ganger blir en krevende øvelse for våre ledere, sier Meyer.

Vikarer er kostbar arbeidskraft.

0 Kommentarer

Vil bli spesialsykepleier Forrige artikkel Operasjonssykepleiere på OUS Neste artikkel