fbpx Høy alder på operasjonsstuene Hopp til hovedinnhold

Høy alder på operasjonsstuene

Sykehusene har i dag over 140 ubesatte årsverk for operasjonssykepleiere. At gjennomsnittet blant dagens yrkesaktive operasjonssykepleiere nærmer seg 52 år, bekymrer NSFs forbundsleder.

I NSF er 1 445 medlemmer registrert som operasjonssykepleiere. Gjennomsnittsalderen er 51 år og 8 måneder. Det er langt høyere enn for aldersgjennomsnittet blant medlemmene av NSF som er litt over 44 år.

- Bekymret?

- Ja. Dette er en av de store bekymringene vi har, og som deles av mange helseforetak, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By.

Tall Sykepleien har fått fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det i Norge finnes 1 539 sysselsatte (antall hoder) under stillingskoden operasjonssykepleier.

De fordeler seg som følger (2011):

Helseregion

Antall hoder  

Antall produserte årsverk *

Helse Vest283228
Helse Midt294236
Helse Nord199158
Helse Sør-Øst715573
Private (utenfor sykehus4840

(*Korrigert for lange fravær)
 

Les også:Rekrutter søkes. Haster!


Arbeidsgivers ansvar

NSFs Forbundsleder påpeker at det er helseforetakene sitt ansvar å sørge for at det utdannes nødvendig personell.

- Mange helseforetak har mangel på blant annet operassjonssykepleiere i dag, og dersom de ikke tar grep, vil problemet bli enda større i fremtiden etter som mange snart går av med pensjon, sier By.


Lønn under utdanning

Ifølge Eli Gunhild By er løsningen på problemet nokså enkelt.

- Sykehusene bør lage konkrete planer for hvordan de skal rekruttere og beholde operasjonssykepleiere. Å tilby lønn under utdanning og i utdanningsstillinger, er grep vi vet virker, sier hun.

Les også:Slik betales utdanningen


Mangler over 140 årsverk

Tall Sykepleien har hentet inn fra helseforetakene viser at det mangler over 140 årsverk av operasjonssykepleiere ved norske sykehus. Størst mangel er det ved de store helseforetakene som Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetssykehuset i Tromsø (UNN).

Sykepleien har bedt arbeidsgiverforeningen Spekter om kommentar til mangelen på operasjonssykepleiere. De mener dette er spørsmål som må rettes til sykehusene.

- Det er de som har best oversikt over bemanningsbehovet fremover når det gjelder de ulike profesjonene. Det er også de som har ansvaret for å ivareta ansvarlig drift, opplyser Spekter.

Leshele tema om spesialsykepleiere

 

Tabelltekst:Tallene ble hentet inn i uke 9 og 10. Svar mangler fra Vestre viken, Helse Stavanger, Nordlandssykehuset og tall fra UOS når det gjelder antall operasjonsstuer.

* Gjelder fra høsten ** Alle blir besatt fra juni *** Har for tiden stengt fire av 13 operasjonsstuer for renovering **** Har overskudd på operasjonssykepleiere

 

0 Kommentarer

Slik betales videreutdanningen Forrige artikkel Rekrutter søkes. Haster! Neste artikkel