fbpx Smertekartlegging kan krorrigere praksis Hopp til hovedinnhold

Smertekartlegging kan krorrigere praksis

Systematiske undersøkelser av pasientens smerteopplevelser kan bidra til å endre oppfatningen vi har av hvor mye pasienten tåler.

Der jeg jobber benytter vi ikke smerteverktøyet Numeric Rating Scale (NRS) på en systematisk måte med påfølgende dokumentasjon i journal i forbindelse med fjerning av retrosternale thoraxdren. Likevel opplever jeg at intensivsykepleieren eller sykepleieren, er svært opptatt av pasientens smerteopplevelse. Han eller hun  har en fortløpende dialog med pasienten og registrerer tegn på smerte som høy puls, overflatisk eller rask respirasjonsfrekvens, uro og lignende. Sykepleierne administrer, på bakgrunn av sine observasjoner, opiater, i tillegg til rutinemessig administrering av Paracet hver sjette time. Eller de gir Toradol på forordning i noen tilfeller der man ikke oppnår tilfredsstillende smertelindring etter åpen hjertekirurgi.

I artikkelen oppgir man manglende kjennskap til tidspunkt for fjerning av dren som årsak til at smertelindring ikke ble gitt. I min avdeling er det sykepleierne selv som fjerner thoraxdren etter hjertekirurgi, etter at det er vurdert av anestesilege eller kirurg. Dermed kan man ikke angi dette som årsak til eventuell mangelfull forebyggende smertelindring og dokumentasjon med NRS. Likevel tror jeg en systematisk gjennomgang av vår dokumentasjon av smerter, ved hjelp av NRS før dren fjernes, dessverre vil vise det samme som funn i artikkelen viser.

Min oppfatning er at dette er en prosedyre som gir smerter over kort tid, fordi prosedyren tar noen sekunder idet drena trekkes ut. Jeg har inntrykk av at mine kolleger også deler denne oppfatningen. Pasientenes uttrykk for smerteopplevelse er etter min erfaring nokså ulik. Noen oppgir at det ikke var så vondt mens andre sier det var ordentlig vondt. Det er derfor svært nyttig med systematiske undersøkelser. Slike undersøkelser kan korrigere oppfatningen man kan ha i praksis av hvor sterke smerter man aksepterer hos pasienten. Artikkelen viser at både leger og sykepleiere fjerner thoraxdren uten å dokumentere pasientens smerteopplevelse ved hjelp av NRS, og slik forsikre seg om at pasienten har fått tilstrekkelig forebyggende smertelindring før prosedyren utføres. Det kan virke som at legene har samme oppfatning som oss sykepleiere om at dette er litt vondt, men «går fort over», noe forskningen artikkelen bygger på, viser ikke er tilfelle.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse