fbpx Holdninger til omsorgsyrker kan endres Hopp til hovedinnhold

Holdninger til omsorgsyrker kan endres

Hvis flere unge skal velge omsorgsyrker må vi jobbe for å endre fastlåste forestillinger.

Artikkelen viser at ungdoms kunnskap om mulighetene innen pleie- og omsorgssektoren er mangelfull. Jeg mener dette er et av de viktigste områdene å fokusere på i videre rekrutteringsarbeid. Mange unge tenker først og fremst på eldreomsorg, rumpevask, og dårlige lønns- og arbeidsvilkår når de skal si sin mening om pleie- og omsorgssektoren. Det samme gjelder ungdommene som intervjues i denne artikkelen. Artikkelen bør leses av alle som jobber innen helsesektoren. Den kan lære oss hvordan vi kan bidra til å endre de stereotype holdningene mange har til arbeidet vårt. I artikkelen ser vi at ungdommene ble positivt overrasket når de så en informasjonsfilm om helse- og omsorgssektoren. Filmen viste muligheter ved omsorgsyrker som var ukjente for ungdommene, for eksempel at man kan arbeide i utlandet. Ungdommene ble også positivt overrasket over å se ansatte som trives i jobben sin. Vi er klar over disse mulighetene og aspektene ved arbeidet vårt, men det er kanskje ikke dette vi snakker mest om til andre. Noe som tydelig gjenspeiles i ungdommenes oppfatninger om og holdninger til helsearbeid.

Det kunne vært interessant å vite hvordan ungdommenes holdninger endrer seg med alderen. Hva tenker for eksempel ungdom på 18–19 år om pleie- og omsorgsyrkene? I artikkelen ser vi at det kun er tre av guttene som kunne tenke seg og arbeide innen pleie- og omsorgssektoren. Det ville vært spennende å se hvordan denne fordelingen blir etter hvert som ungdommene blir eldre. I dag er det slik at de fleste menn som går sykepleierutdanning er eldre enn jentene når de starter på utdanningen.

Mange av grunnholdningene til pleie- og omsorgsyrkene, som dårlige lønns- og arbeidsforhold, vil nok henge i en stund. Dette skyldes i stor grad hvordan sektoren blir fremstilt i media. Vi kan ikke sukre sannheten og si at vi ikke har mange utfordringer med arbeidsforholdene i dagens helsevesen. Men det er viktig å vise frem sider av yrket som virker forlokkende, slik som sektorens muligheter for variert arbeid. Slik kan vi endre holdningene til arbeid i pleie- og omsorgssektoren hos folk flest, selv om mange fortsatt kan være skeptiske til å velge en yrkeskarriere innen pleie- og omsorgssektoren.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse