fbpx Sykepleiere trenger kompetanse om læring og mestring Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere trenger kompetanse om læring og mestring

Hvor opptatt er høgskoler og universiteter av å utdanne sykepleiere til fremtidens helsevesen?

I februar inviterte Helsedirektoratet, Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen til nasjonal frisklivskonferanse i Ålesund. En av målsettingene med konferansen var å vise hvordan helsepersonell kan bidra til bedre helsevaner gjennom god veiledning. På konferansen glimret dessverre ansatte i sykepleierutdanningen med sitt fravær.

Samhandlingsreformen beskriver hvor viktig det er å forebygge livsstilssykdommer. Derfor må det utvikles lærings- og mestringstilbud til personer som har høy risiko for sykdom og for dem som har langvarige lidelser. På konferansen i Ålesund presenterte direktoratet en modell for fremtidige frisklivssentraler. Frisklivssentralene skal være kompetansesentre for veiledning av utsatte grupper, særlig når det gjelder fysisk aktivitet, kosthold og røyking. At det er mye å hente, er hevet over en hver tvil. I følge divisjonssjef i folkehelse Knut-Inge Klepp i Helsedirektoratet kan "opp mot 80 prosent av hjerte- og karsykdommer, slag og type-2 diabetes, samt over en tredjedel av alle krefttilfeller forebygges ved å redusere tobakksbruk, endre kosthold og være fysisk aktiv".

I dag er det cirka 60 lærings- og mestringssentra med et variert tilbud til personer med langvarige lidelser. Det forventes at kommunene vil få et større ansvar for slike Men hvilken rolle vil sykepleiere ta i utøvelsen av denne tjenesten?

Undervisning og veiledning er sentrale sykepleieroppgaver. Noen ganger foregår dette som samtale mellom sykepleieren og pasienten, andre ganger som et mer typisk undervisningstilbud til en gruppe pasienter. Det er tid for å stoppe opp å spørre seg om kompetansen sykepleiere tilegner seg i utdanningen møter behovet for pasientundervisning som Samhandlingsreformen etterlyser.

Hvis sykepleiere skal innta en sentral rolle i samhandlingsreformen, må de ha tilstrekkelig medisinske og sykepleiefaglige kunnskaper om spesifikke sykdommer og om konsekvensene som helseproblemene skaper i hverdagen. Videre trengs spesialkunnskaper om lærings- og mestringsprosesser. Det er derfor nødvendig at høgskoler og universiteter klarer å tilby sykepleiere en utdanning som gir den nødvendige handlingskompetansen.